Nieuws

Meelwormen voor kippen

Meelwormen in kippenvoer kunnen een goede vervanging voor soja als eiwitbron zijn. De kippen zijn gezond. Maar voor invoering in de praktijk zullen wettelijke beperkingen opgeheven moeten worden.

De 100 miljoen kippen in Nederland eten jaarlijks zo’n 4 miljoen ton kippenvoer. De belangrijkste eiwitbron in dat kippenvoer is soja. Legkippen krijgen voer met ongeveer 10% soja, en voor vleeskuikens bevat het voer ongeveer 25 % soja. Omdat het van belang is dat Europa voor de eiwitvoorziening in diervoeders minder afhankelijk wordt van soja, zochten onderzoekers van het Louis Bolk met een aantal insectenkweekbedrijven en diervoederbedrijven naar alternatieven.

Insecten zouden een goede eiwitvervanger kunnen zijn, was de gedachte, omdat insecten van nature een belangrijk bestanddeel van het dieet van kippen zijn. Bovendien kunnen insecten duurzaam geteeld worden: ze geven minder uitstoot aan broeikasgassen. De ruimte- en energiebehoefte en de mestproductie ervan is gering.

Kwaliteit

In een onderzoeksproject stond de vraag centraal of insecten een rol kunnen spelen in de voeding voor pluimvee. Aan welke kwaliteitseisen moeten de insecten voldoen? Hoe zijn de kwaliteit en de verwerking te standaardiseren? Hoe staat het met de houdbaarheid? En wat is het effect van dergelijk voer op het welzijn en gezondheid van de kip en op de kwaliteit van eieren en kippenvlees?

Kippenvoer met meelwormen blijken het goed te doen. Op de gezondheidsparameters scoorden alle kippen even goed. Een professioneel testpanel heeft de eieren en het vlees van deze kippen getest. Ze vinden de producten van kippen die met meelwormen zijn gevoerd even lekker als producten van kippen die met soja gevoerd zijn.

Wettelijke beperkingen

Voordat productie in de praktijk plaats vindt, moet de overheid nog wel wettelijke beperkingen opheffen. Na incidenten in het verleden met de gekke koeienziekte (BSE) mogen in Europa wettelijk geen dierlijke eiwitten in veevoer verwerkt worden, dus ook geen insecten. Voor de proef ‘Kip en Ei’ heeft het Ministerie van Economische Zaken ontheffing verleend. Pluimveehouders die in de praktijk met insectenvoer aan de slag willen, zullen moeten wachten op officiële toestemming.

(Bron foto: Thinkstock)