Nieuws

Meer aandacht voor biologische landbouw in groen onderwijs

Het aanbod biologische landbouw in groen onderwijs is na inspanningen door Bionext toegenomen. Maar het is nog niet genoeg vindt projectleider Udo Teunis.

Om in het groen onderwijs meer aandacht te krijgen voor biologische landbouw nam Bionext samen met partners in groen onderwijs in 2016 het initiatief voor een Netwerk Onderwijs en de ontwikkeling van onderwijstrajecten. In een artikel in vakblad Ekoland constateert projectleider Udo Teunis dat het onderwijsaanbod op gebied van biologische landbouw flink is toegenomen, maar dat het nog niet genoeg is.

Mbo-keuzedeel

In het artikel 'Meer onderwijsaanbod in Biologisch' worden de resultaten van de inspanningen besproken. Zo is er voor het mbo een keuzedeel Biologische bedrijfsvoering', biedt Aeres Hogeschool in Dronten een minor Biologische landbouw aan en kun je bij hogeschool Van Hall Larenstein een tweejarige hbo-opleiding (Associate Degree, Ad-opleiding) Biologische melkveehouderij volgen.

Nordwin College in Leeuwarden bood als eerste het mbo-keuzedeel Biologische bedrijfsvoering aan. Voor dat keuzedeel moesten de mbo-leerlingen een aantal opdrachten uitvoeren. Gemotiveerde leerlingen konden er goed mee overweg, zo meldt het vakblad. Ook Clusius College in Alkmaar en AOC Terra in Meppel boden dit keuzedeel aan.

Hbo

Bij Aeres Hogeschool in Dronten hebben tien studenten gekozen voor de minor Biologische landbouw. Dat keuzevak wordt ingevuld met veel bedrijfsbezoeken en gastdocenten uit de praktijk.

In het artikel 'Biologische Melkveehouderij op hbo-niveau' gaat Ekoland nader in op deze tweejarige hbo-opleiding. Van Hall Larenstein biedt binnen de tweejarige Ad-opleiding twee richtingen aan: biologisch en gangbaar. Beide opleidingen geven antwoord op de groeiende consumentenvraag naar verantwoord voedsel, dierenwelzijn en duurzame landbouw.

Kennisdoorstroom

Dit beperkte aanbod is een begin, schrijft projectleider Udo Teunis in het vakblad. Maar het gaat om kleine aantallen studenten, en dat maakt het aanbod kwetsbaar. Bovendien zijn er zorgen over het dalend aantal leerlingen in vmbo- en mbo-groen. Een groter probleem is dat er geen financiering is voor onderwijsvernieuwing en ontwikkeling van nieuwe leerstof. De overheid laat de kennisdoorstroom liggen, constateert Teunis: 'We missen coördinatie, en vooral geld om echt nieuw onderwijsaanbod te ontwikkelen.'

Teunis ziet wel dat de overheid investeert in vernieuwing via Groenpact, het Centrum voor innovatie Vakmanschap voor het groen mbo en een Centre of Expertise voor het groen hbo. Er komen middelen beschikbaar voor aansturing van Groenpact en Groen Kennisnet, zo schrijft Teunis, maar er komen geen nieuwe subsidies voor kennisontwikkeling en -verspreiding. Daarvoor moeten de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zelf eigen middelen beschikbaar stellen.

De structuur van het Groenpact is in opbouw. Bionext zet zich in om erbij aan te sluiten en zo de richting biologisch van meet af aan een plek te geven in de activiteiten van de centra en de vijf praktijk- en expertiseclusters.

(Bron: fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Rinske Reijenga)

Links

(1)