Nieuws

Meer aandacht voor klimaatverandering in de stad

Door klimaatverandering neemt het aantal piekbuien in de zomer toe. Groenbeheerders, waterbeheerders en stadsbestuurders moeten daar beter op inspelen. De klimaatverandering gaat sneller dan gedacht.

Het aantal piekbuien neemt toe, vooral in de zomer, schrijft de Natte Krant in de eerste editie. De kans dat het in korte tijd heel hard regent of hagelt, is 2 tot 5 keer groter dan in de vorige eeuw, aldus de krant. Met deze 'Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad' wil het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) iedereen die betrokken is bij de inrichting van Nederlandse steden informeren over klimaatverandering in de stad. De eerste editie is gewijd aan wateroverlast.

Piekbuien

De krant legt uit wat piekbuien zijn en dat je ze moeilijk kunt voorspellen. Maar de buien komen wel vaker voor. Het is daarom zaak wateroverlast door die buien te beperken. Dat kun je bijvoorbeeld doen door het straatpeil te verlagen of een waterdichte rand aan te brengen bij de gevel van woningen. Je kunt het overtollige water ook opslaan door de aanleg van wadi's of een aangepaste beplanting.

Klimaatverandering

Dat inspelen op klimaatverandering lastig is, laat Vakblad Stad+Groen zien in het artikel 'Gemeentes lopen minimaal 20 jaar achter'. Het vakblad organiseerde een discussiebijeenkomst voor bestuurders van grote groenvoorzieningsbedrijven en waterschappen. Kernvraag van die bijeenkomst was: 'Doen we wel genoeg om de effecten van klimaatverandering in de hand te houden?'.

De vertegenwoordigers van waterschappen vinden dat ze al wel veel gedaan hebben, maar dat het nog niet genoeg is. 'Er zou meer moeten gebeuren', zegt waterbeheerder Mathieu Gremmen. 'De klimaatveranderingen gaan sneller dan gedacht.' En watergraaf Peter Glas vindt dat gemeentes twintig jaar achterlopen als het gaat om klimaatadaptatie en waterbeheer. Maar anders dan bij waterschappen is waterbeheer niet de kernactiviteit van gemeentes. En klimaatadaptatie staat bij hen ook serieus op de agenda, aldus het artikel.

Burgers

Zo richten gemeentes parken en infrastructuur zo in dat ze extreme wateroverlast kunnen verwerken en bergen. De burger wordt zo goed en zo kwaad als het kan betrokken in dit soort processen, maar is lastiger te sturen in zijn gedrag, aldus het vakblad.

Er is enige discussie over hoe sterk je burgers mag sturen. Moet je hen bijvoorbeeld verbieden hun tuinen te betegelen? Of zou je een extra belasting moeten heffen op een betegelde voortuin? Daarvan lijkt niemand voorstander. Maar je moet wel het verhaal vertellen. Maak duidelijk waarom het nodig is de stedelijke omgeving aan te passen aan het klimaat, zo is de teneur.

(Bron foto: Pixabay.com)