Nieuws

Meer actie voor Europese aanpak dierenwelzijn

Duitsland, Denemarken en Nederland roepen de Europese Commissie op meer actie te ondernemen om het welzijn van dieren te verbeteren.

De landen deden deze oproep afgelopen weekend tijdens de door de staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken georganiseerde top over dierenwelzijn in Nederland. Hiermee bekrachtigt zij ook de intensieve samenwerking met haar Duitse en Deense collega’s Schmidt en Jørgensen om dierenwelzijn in Europa blijvend te verbeteren. Zo spraken de drie onder meer over dierenwelzijnseisen bij transport, uitfaseren van ingrepen bij pluimvee en varkens, antibiotica-reductie en innovatieve stal-concepten die zijn ingericht om het welzijn van dieren optimaal te borgen. Er is een gezamenlijke verklaring opgesteld over zaken die de bewindspersonen nodig achten op dierenwelzijnsterrein.

Betere regelgeving

De Europese Commissie en collega-lidstaten worden opgeroepen zich in te zetten voor betere regelgeving, verbetering van dierenwelzijn en bevordering van bewustzijn en kennis, ook mondiaal. In de verklaring wordt de Europese Commissie gevraagd ook te komen met haar beoordeling van de mogelijkheid voor een nieuw, verbeterd EU-wetgevingskader. Bij betere regelgeving hoort ook het stimuleren van onderzoek naar dierenwelzijn, technische innovaties en sociaal-economische ontwikkelingen. Inzet van Duitsland, Denemarken en Nederland is verbetering van welzijn van diverse diersoorten en –categorieën, met daarbij verbetering van het gelijke speelveld voor EU-lidstaten.

Maatregelen transport

Met betrekking tot het transport van dieren hebben de 3 landen een gedetailleerd position paper opgesteld, als uitwerking van een belangrijk onderdeel uit de verklaring. Zo pleiten de drie landen ervoor dat de reistijd voor slachtdieren binnen Europa terug moet van tijden van soms wel meer dan 24 uur naar 8 uur. Sommige diersoorten moeten tijdens het transport meer ruimte krijgen dan nu het geval is. Daarnaast willen de lidstaten dat jonge kalveren pas op z’n vroegst met 14 dagen op transport mogen en niet zoals nu al met 10 dagen. Kalveren onder de 14 dagen zijn helemaal afhankelijk van melk, waardoor tijdens transport voeden en drinken lastig wordt.


(Bron foto: EU)