Menu
Nieuws

Meer allochtone studenten in hbo-groen

Het aantal studenten met een niet-westerse achtergrond in het groene hbo-onderwijs is in 2013 gegroeid. Met het percentage van 5,8% is er een duidelijke groei te zien ten opzichte van voorgaande jaren.

false

false

false

false