Nieuws

Meer allochtone studenten in hbo-groen

Het aantal studenten met een niet-westerse achtergrond in het groene hbo-onderwijs is in 2013 gegroeid. Met het percentage van 5,8% is er een duidelijke groei te zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Tot 2010 steeg de instroom van allochtonen in het groene hbo-onderwijs. Dit stopte in 2011 en een daling zette in. Pas in 2013 veranderde dit en steeg het percentage weer naar 5,8%. Dit percentage is inclusief studenten die alleen voor hun studie naar Nederland komen. De voornaamste reden van het lage percentage is dat allochtonen onbekend zijn met groen onderwijs.

Dat terwijl de groene sector ook juist mensen met een niet-westerse afkomst juist nodig heeft. Het biedt namelijk nieuwe kansen; mensen met een andere achtergrond geeft nieuwe impulsen, ze leggen nieuwe verbanden en zijn de weg naar nieuwe netwerken.

Stimuleren instroom

Groene HBO-scholen zoals Stoas Vilentum en Wageningen Universiteit zien deze kansen ook. Ze investeren in activiteiten om toekomstige studenten met een niet-westerse achtergrond kennis te laten maken met het groene onderwijs en ze te interesseren in wat de groene sector allemaal te bieden heeft. Stoas Vilentum had twee jaar geleden een werkgroep die allochtonen probeerde te interesseren voor de school. De Wageningen Universiteit werkt samen met FORUM, kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken. Samen organiseren ze bijeenkomsten om ouders en potentiële studenten voor te bereiden op een succesvolle wo- of hbo-studie waarbij ze zich ook richten op de Turkse en Marokkaanse doelgroep. Of dit soort activiteiten op de lange termijn een stijging op het gebied van de instroom oplevert, zal met de tijd moeten blijken. De reacties van de doelgroep zijn in ieder geval positief.


(Bron foto: xx)