Nieuws

Meer bewegen en meer eiwit voor ouderen

Ouderen kunnen hun spierkracht behouden door extra eiwit en meer beweging. Daarom is aandacht voor voeding van ouderen zo belangrijk. Eiwitrijk voedsel draagt bij aan fysieke gezondheid. Een bewegingsprogramma gericht op ouderen levert gezondheidswinst op.

In 2013 liet Wagenings promovendus Michael Tieland zien dat de combinatie van eiwitsuppletie en krachttraining de afname van spiermassa en spierkracht bij ouderen – sarcopenie – kan tegengaan. Krachttraining is een effectieve methode om de spierkracht en het fysiek functioneren van fragiele ouderen te verbeteren, concludeerde Tieland in zijn proefschrift. Maar daarbij is wel extra eiwitinname nodig om spiermassa ook werkelijk te vergroten.

Eiwitopname

Een aantal Wageningse onderzoeksprojecten richtte zich vervolgens op die eiwitopname. Resource schrijft erover in het artikel 'Ouderen aan de eiwitten'. Promovendus Janne Beelen ontwikkelde - speciaal voor ouderen - eiwitrijke voedingsmiddelen. Ze onderzocht wat het effect is van die voedingsmiddelen. Het effect ervan is niet alleen gunstig bij kwetsbare ouderen, zo blijkt uit haar proefschrift, maar ook bij patiënten die minder bewegen dan wenselijk is, of die een grote operatie moeten ondergaan

Canan Ziyland, die in december promoveerde, toonde in haar promotieonderzoek aan hoe belangrijk het is dat ouderen via het eten voldoende eiwitten binnen krijgen. Ouderen kunnen makkelijk ondervoed raken door een verkeerd voedingspatroon. Verzorgenden zouden daarom aandacht moeten hebben voor wat ouderen eten. Zo nodig kunnen ze verwijzen naar een diëtist.

Bewegingsprogramma

Voortbouwend op het onderzoek van Tieland uit 2013, wordt nu in een vervolgproject gekeken hoe je met een speciaal programma voor ouderen gezondheidswinst zou kunnen halen. Daarom wordt in een vervolgproject van 'Pro Muscle in de prakijk' gekeken hoe effectief zo'n bewegingsprogramma is. Tot het najaar van 2018 doen 200 ouderen mee. De deelnemers krijgen 12 weken lang onder intensieve begeleiding krachttraining, waarna ze nog 12 weken - minder intensief begeleid - in een sportschool een trainingsprogramma uitvoeren. Na 24 weken wordt gemeten hoeveel gezondheidswinst gehaald is.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(6)