Nieuws

Meer bijen in de stad

De biodiversiteit in de stad is groter dan je zou verwachten. Er is een grote diversiteit aan planten en insecten. Door een aangepaste bloemrijke beplanting en ecologisch beheer kun je de leefomstandigheden voor bijen in de stad verbeteren.

Steden kunnen met bijvriendelijk beheer veel doen om de biodiversiteit in de stedelijke omgeving te behouden of te versterken. Vakblad Bijenhouden besteedt in een aantal artikelen aandacht aan de bijen in de stad. De gemeente Breda laat zien hoe je bijvriendelijk beheer uitvoert. 80% van het openbaar groen wordt ecologisch beheerd.

Stadsplanten

In de stedelijke omgeving vind je een grote diversiteit aan stadsplanten. Die biodiversiteit is er groter dan je zou verwachten, schrijft het vakblad in het artikel 'Stadsplanten en bijen'. Het blad legt uit dat stadsplanten planten zijn die er niet met opzet zijn gezaaid of geplant. Het zijn planten die tegen een stootje kunnen. Er wordt overheen gelopen of gereden, ze staan op plaatsen met veel uitlaatgassen, worden bestrooid met zout, weggeborsteld. Denk aan gewoon varkensgras, straatgras, liggend vetmuur, harig knopkruid, gewone vogelmuur en klein kruiskruid. Andere planten komen uit warmere sterken zoals karmozijnbes en schijnpapaver. Sinds 1996 onderscheiden flora's voor het stedelijk gebied zelfs een eigen floradistrict: het urbaan district.

Warmteminnende soorten

Warmte speelt een belangrijke rol als je het stedelijk milieu wil beschrijven. Die warmte wordt vastgehouden door de stenige omgeving: Het kan in een stedelijke omgeving wel 6 graden warmer zijn dan de landelijke omgeving. In het artikel is te lezen dat er sinds de jaren tachtig meer nieuwe warmteminnende soorten komen - met name uit het Middellandse Zeegebied - die zich in onze steden thuis voelen. Met die groeiende diversiteit aan planten, krijgen ook insecten meer kans in de stad te leven. Het stedelijk gebied is relatief rijk aan soorten wilde bijen in vergelijking met het boerenland.

Bijvriendelijk beheer

Je kunt bij het beheer rekening houden met insecten. Er zijn tal van mogelijkheden de leefomstandigheden voor insecten te verbeteren. Het vakblad noemt in het artikel een aantal mogelijkheden zoals het plaatsen van bijenhotels, de zorg voor een gevarieerde bloeiende beplanting, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken en minder tegels in tuinen.

Een van de gemeenten die veel aandacht aan bijvriendelijk beheer besteedt is de gemeente Breda, zo blijkt uit het artikel 'Biodiversiteit in Breda'. Die gemeente beheert 80% van de 1100 hectare openbaar groen wordt ecologisch beheerd. Er is veel aandacht voor plant en dier. De gemeente zaait wilde bloemenakkers in. Aat Rietveld van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging adviseert de gemeente. In samenwerking met burgers worden op 140 locatie populaties en gedrag van wilde bijen in kaart gebracht. En in de gemeente wordt een korte cursus 'determinatie wilde bijen' georganiseerd.

(Bron foto: Pixabay)