Menu
Nieuws

Meer biodiversiteit met keverbanken

Door op akkers verhoogde stroken grond aan te leggen die je inzaait met een gras- en kruidenmengsel, stimuleer je de ontwikkeling van insecten als loopkevers. Die kevers kunnen niet alleen plagen onderdrukken, ook akkervogels als de patrijs hebben er baat bij.

false