Menu
Nieuws

Meer broeikasgassen uit de bodem

Door de opwarming van de aarde zullen bodemorganismen organische stof in de bodem sneller afbreken. De vrijkomende broeikasgassen, CO₂ en methaan, zullen de klimaatopwarming verder versnellen.

false