Nieuws

Meer broeikasgassen uit de bodem

Door de opwarming van de aarde zullen bodemorganismen organische stof in de bodem sneller afbreken. De vrijkomende broeikasgassen, CO₂ en methaan, zullen de klimaatopwarming verder versnellen.

Veel koolstof zit in de grond en komt langzamerhand vrij door de activiteit van bodemorganismen: bacteriën, schimmels, bodeminsecten en plantenwortels. De opwarming van de aarde zal de activiteit van de bodemorganismen versnellen. Daardoor wordt ook de afbraak van organische stof versneld. Veel in organische stof gebonden koolstof zal vrijkomen als CO₂ of methaan, twee broeikasgassen. De afbraak van die organische stof kan de klimaatopwarming dus versnellen waardoor de bodemorganismen nog actiever worden. Zo kom je in een vicieuze cirkel waardoor de klimaatopwarming nog sneller gaat.

Koolstof in de lucht

Er zou zo in 2050 vanuit de bodem 55 biljoen kilogram koolstof extra de lucht in gaan, zo blijkt uit onderzoek van Tom Crowther van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). In een filmpje geeft hij een korte toelichting op zijn bevindingen. Vandaag, donderdag 1 december, publiceert het wetenschappelijk tijdschrift Nature de resultaten van dit onderzoek.

Broeikasgassen

Crowther baseert zijn conclusies uit op resultaten van duizenden studies van 40 onderzoeksinstellingen. 'Het is alsof we er de uitstoot van een land zo groot als de Verenigde Staten bij krijgen,' aldus de onderzoeker. Het betekent zo’n 17% extra uitstoot van de broeikasgassen bovenop de hoeveelheid die de mens al uitstoot door verbranding van fossielbrandstoffen en andere activiteiten.

De koude gebieden rond de polen zullen het sterkst opwarmen en juist daar liggen de grootste hoeveelheden koolstof die opgeslagen is in de bodem. Door de opwarming zal de afbraak van organische stof juist daar versnellen.

(Bron foto: Pixabay)