Nieuws

Meer CO₂-opslag met klimaatslim bosbeheer

In Nederlandse bossen wordt jaarlijks zo'n 2,4 Mton CO₂ vastgelegd. Bossen zijn daarom belangrijk. Met goed bosbeheer kun je meer CO₂ vastleggen. Je moet dan zorgen voor revitalisering van oude bossen.

Bossen slaan CO₂ op in bovengrondse en ondergrondse delen. Daarnaast wordt ook CO₂ opgeslagen in de bosbodem. In een gemiddeld Nederlands bos zit ongeveer 400 ton CO₂ per hectare opgeslagen in de biomassa en zo'n 350 ton CO₂ per hectare in de bosbodem. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 bomen, bossen en natuur jaarlijks nog 0,4 tot 0,8 megaton CO₂ extra moeten vastleggen. Met een klimaatslim bosbeheer kan dat.

Revitalisering

Op dit moment staan Nederlands bossen onder druk, zo is te lezen in een artikel in Bosberichten. Door stikststofdepostie en klimaatverandering vermindert de vitaliteit van de bossen. Zo zie je dat door de droogte van afgelopen jaren bomen vatbaarder zijn geworden voor ziekten en plagen. Denk bijvoorbeeld aan het optreden van de letterzetter in de fijnspar.

Wil je dat bossen meer CO₂ vastleggen, dan moet je werken aan revitalisering van de bossen. Daarvoor is door Probos en Wageningen Environmental Research een Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer ontwikkeld. Aan die gereedschapskist zijn ook ‘Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur’ toegevoegd.

Om een indruk te krijgen hoeveel CO₂ vastgelegd wordt in bossen zijn rekentools ontwikkeld. Daarbij kijk je niet alleen naar de groei en vitaliteit van de bossen, maar ook naar de soortensamenstelling, de leeftijd van het bos en het bodemtype.

Verjonging

Soms is revitalering van een bos nodig. Een oud bos van grove den legt bijvoorbeeld jaarlijks gemiddeld 2,3 ton CO₂ per hectare vast. Je zou de aanplant kunnen verjongen of meer andere soorten aanplanten die meer strooisel vormen, dan kun je de hoeveelheid vastgelegde CO₂ per hectare verhogen tot zo'n 5 ton per jaar. En bij een meer vlaksgewijze verjonging met beuk en douglas kan de vastlegging oplopen tot 11 ton CO₂/ha/jr.

Een ander aandachtspunt is het gebruik van hout als bouw- en constructiemateriaal. Zo wordt CO₂ ook langer vastgelegd. Daarvoor is het zinvol in het boseheer rekening te houden met de houtkwaliteit. Want het hout moet wel geschikt zijn voor hoogwaardige houtproducten.

(Bron foto: Mike Prince via Unsplash)