Nieuws

Meer dan 100.000 vrijwilligers in het groen

In Nederland zijn naar schatting zo'n 100.000 vrijwilligers actief bij groene organisaties. Ze onderhouden natuurgebieden, zijn gids of actief als bestuurder. Een benchmark laat voor organisaties kansen zien voor samenwerking en afstemming.

De meeste vrijwilligers die zijn actief in het groen, zetten zich in voor terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen. Ze voeren klusjes uit, maai- of plagwerkzaamheden bijvoorbeeld. Anderen monitoren de ontwikkeling van soorten in het veld of voeren educatieve activiteiten uit. En er zijn vrijwilligers die bestuurswerk doen. Vakblad Natuur Bos en Landschap onderscheidt in zo'n 14 verschillende soorten vrijwilligerswerk in het artikel 'Benchmark vrijwilligers laat kansen zien voor samenwerking'.

Benchmark

Die benchmark, waarvan VBNE vorig jaar een rapport uitbracht, kun je zien als een soort vergelijkend warenonderzoek naar het vrijwilligersbeleid van de verschillende organisaties. Het blijkt dat de begeleiding van vrijwilligers niet overal het zelfde is. Zo zijn er verschillen in vergoeidng, kleding of verzekeringen. Uit de inventarisatie blijkt dat 30 organisaties steunen op zo'n 80.000 vrijwilligers. 17.000 hiervan zijn vrijwilligers die zich nauw aan de organisaties verbonden hebben.

100.000 vrijwilligers

Daarnaast zijn er nog zo'n 28.000 vrijwilligers die incidenteel aanhaken, bijvoorbeeld op de landelijke Natuurwerkdag begin november of tijdens NLDoet in maart. Vogelorganisatie Sovon bijvoorbeeld zegt zo'n 10.000 vrijwillige vogeltellers te hebben. Natuurlijk zit er in de al die aantallen overlap, sommige vrijwilligers doen werk voor verschillende organisaties. De opstellers van de benchmark schatten dat er landelijk meer dan 100.000 vrijwilligers actief zijn.

Professionalisering

Met die benchmark kunnen organisaties hun beleid voor vrijwilligers beter op elkaar afstemmen. Of ze kunnen samenwerken bij het opzetten van opleidingen voor vrijwilligers. Uit de inventarisatie blijkt dat het van vrijwilligers geen randverschijnsel is. Zo'n 115 fte houden zich er professioneel mee bezig. Het begeleiden van vrijwilligers is een vak apart, schrijft het vakblad. Daarom hebben organisaties voor hun personeel, boswachters of beheerders van bezoekerscentra bijvoorbeeld, een cursus 'Werken met vrijwilligers'.

(Bron foto: Jan Nijman)