Nieuws

Meer dan 16.000 boerderijen zonder opvolger

Meer dan de helft van de agrarische ondernemers van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger. Met name kleinschalige tot middelgrote bedrijven hebben nog geen opvolger. Ook per bedrijfstype en regio verschilt het hoe het ervoor staat met de opvolging. Dit blijkt uit de inventarisatie door het CBS in hun Landbouwtelling 2020.

59% van de agrarisch ondernemers van 55 jaar of ouder heeft geen opvolger, blijkt uit de landbouwtelling van het CBS. Met name bij de kleine en zeer kleine bedrijven hebben respectievelijk slechts 29% en 18% een opvolger beschikbaar. Bij de middelgrote (49%) tot grote bedrijven (70%) staat een opvolger vaak al wel klaar, zo is te lezen in het artikel ‘Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen’ van het CBS. De bedrijfsopvolging bij een agrarisch bedrijf ligt gevoeliger en is veelomvattender dan in andere sectoren gebruikelijk is, mede omdat er vaak sprake is van een familiebedrijf.

Bedrijfstype

Opvallend is dat de belangstelling voor het overnemen van een bedrijf verschilt per sector. Zo is er vaker een bedrijfsopvolger bij een melkvee-, geiten- of pluimveebedrijf. De hekkensluiters zijn boomkwekerijen, glasgroente- en schapenbedrijven waar slechts een op de vijf bedrijfshoofden een opvolger heeft.

Regionale verschillen

Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de bedrijfsopvolging in het noorden van Nederland vaker geregeld ten opzichte van in de zuidelijke provincies. In Limburg heeft slechts een op de drie boeren een opvolger. In Flevoland daarentegen heeft ruim de helft van de boeren de opvolging rond. Per provincie kun je zien hoe het gesteld is met de bedrijfsopvolging in het CBS artikel ‘Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen’.

Bedrijfsovername

Bij de opvolging binnen een agrarisch bedrijf komt veel kijken en is er meestal sprake van een familieband. Zelfs dan is een lange transitieperiode met de nodige valkuilen eerder regel dan uitzondering. In BNDR, het magazine van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), worden in het artikel 'Bedrijfsovername, Hoe zit dat nu eigenlijk' de stappen duidelijk op een rij gezet. Op de dossierpagina Bedrijfsovername kun je meer informatie vinden hoe je dit doordacht aan kunt pakken.

Niet alleen de oudere boer heeft het lastig met de opvolging, ook de jongere burgers die graag aan de slag willen als boer hebben moeite met het vinden van land. Organisaties zoals NAJK en Toekomstboeren kunnen voor de kleine en zeer kleine bedrijven wellicht een uitkomst in bieden.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)