Nieuws

Meer dan 4 miljoen huishoudens heeft een huisdier

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) en Dibevo blijkt dat meer dan 4 miljoen huishoudens één of meer huisdieren heeft: niet alleen honden en katten, maar ook dieren als vissen, konijnen, knaagdieren, vogels en reptielen.

De meeste huishoudens hebben een kat (24%) of een hond (19%), direct gevolgd door de aquariumvissen die in 10% van de huishoudens aanwezig zijn. In Nederland leven ruim 1,5 miljoen honden en bijna 2,6 miljoen katten. Daarnaast zijn er miljoenen vissen en vogels, maar ook de konijnen en knaagdieren zijn goed vertegenwoordigd met respectievelijk ruim 800.000 konijnen en een kleine 800.000 hamsters, cavia’s, muizen en ratten.

Onderzoek naar alle huisdieren

Sinds 2002 vindt er een jaarlijks onderzoek plaats onder ruim 7,6 miljoen huishoudens naar de honden- en kattenpopulatie in Nederland. Met ingang van 2015 worden ook metingen van andere huisdieren meegenomen, zoals konijnen, hamsters, cavia’s, paarden, vissen, vogels en reptielen. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking en het onderzoek wordt uitgevoerd door SmartAgent en MarketResponse (SAMR).

Katten populair in het noorden

In totaal heeft 53% van alle huishoudens één of meerdere huisdieren. Van de huishoudens met een hond heeft 80% één hond en 20% twee of meer honden. Bij de katten is het percentage huishoudens dat twee of meer katten heeft maar liefst 43%. De meerderheid van de honden woont buiten de Randstad, daar heeft bijna een kwart van de huishoudens een hond. In de drie grote steden en de rest van het Westen heeft respectievelijk 12% en 15% van de huishoudens een hond. Bij de katten is het plaatje anders: 21% van de huishoudens in de drie grote steden en zelfs 27% van de huishoudens in de rest van het Westen heeft één of meerdere katten. Echter, het hoogste percentage huishoudens met een kat vinden we in de drie noordelijke provincies, maar liefst 34%.

Trend keren

Huisdierbezitters blijken vaker te kiezen voor één vogel, één vis of één konijn. Ten opzichte van 2015 steeg het aantal eigenaren dat één vogel, vis of konijn heeft met ca. 10% naar respectievelijk 54%, 20% en 63%. Vooral dat laatste vindt Dibevo een aandachtspunt omdat konijnen echt groepsdieren zijn die niet graag alleen leven. Om die trend te keren werkt Dibevo samen met de Landelijke Dierenbescherming aan een project met als doel dat de consument goede keuzes maakt bij het aanschaffen van een konijn. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit initiatief. Overigens betekent de stijging in het percentage solitair gehouden konijnen niet dat de populatie afneemt. Het onderzoek laat zien dat het aantal eigenaren met drie of meer konijnen juist is gestegen.

Huisdieren en vakantie

Kattenbezitters laten hun dier meestal thuis verzorgen door buren, familie, vrienden of kennissen. De dieren onderbrengen in een dierenpension vindt 10% van de hondenbezitters de beste keuze. Een groeiend aantal eigenaren van katten en konijnen kiezen het dierenpension als logeeradres. Bijna een vijfde deel van de respondenten geeft aan nooit op vakantie te gaan.

(Bron foto: Dibevo)