Nieuws

Meer dan de helft van de jongeren staat open voor groen

GroenPact heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de drijfveren van jongeren om voor de groene sector te kiezen. Op woensdag 13 juni werden de uitkomsten gepresenteerd aan een grote groep belangstellenden uit het groene onderwijs en bedrijfsleven.

De conclusie: 51% van de leerlingen misschien overweegt om later in de groene sector te gaan werken. Tegelijkertijd heeft deze groep nog een weinig vastomlijnd idee over wat ze later werkelijk zouden willen worden.

De aanvankelijke interesse van jongeren leidt echter niet automatisch tot een keuze voor een beroep in de groene sector. Nog geen 5% van het aantal studenten in Nederland kiest uiteindelijk voor een groene opleiding.

Verschillende typen

Het onderzoeksteam deelden de geïnteresseerde jongeren in drie verschillende typen:

 1. Technologie minded jongeren (30%)
 2. Breed geïnteresseerde jongeren (27%)
 3. Terughoudende jongeren (43%).

Elke groep heeft specifieke kenmerken en eigen waarden waardoor zij geïnteresseerd zijn in de groene sector. Er zijn dus veel verschillende manieren om dit potentieel aan te spreken, en elke groep vraagt een andere benadering.

Suggesties

Er werd tijdens de bijeenkomst door de zeer betrokken aanwezigen uitgebreid stil gestaan bij de (mogelijke) oorzaken hiervoor. Er werden vele vragen gesteld en suggesties gedaan. Een bloemlezing:

 • begin zo vroeg mogelijk met het vertellen over de groene sector, bij voorkeur al op de basisschool (moestuintjes)
 • richt je op intrinsieke waarden en denk breed: groen is overal (cross-overs)
 • een helder en positief beeld van beroepen is ook belangrijk (met name bij vmbo leerlingen)
 • laat de mens achter het beroep zien, zet rolmodellen in
 • werk samen met het bedrijfsleven, open de deuren voor studenten en leerlingen
 • ga hybride opleiden (praktijkgericht)
 • de sector is vrij introvert, we moeten meer naar buiten met aantrekkelijke beelden
 • zet ouders in die werkzaam zijn in de sector

Bekendheid

Naast een potentiële interesse voor de groene sector bij meer dan 50% van de jongeren, viel in dit onderzoek op dat veel leerlingen niet weten wat de mogelijkheden en kansen in groene sector zijn, ze hebben weinig vastomlijnde ideeën over toekomstige opleidingen en carrière.
Conclusie was dan ook dat er gewerkt moet worden aan het bekender maken van de groene sector bij jongeren.

Dick Pauwels (Has Hogeschool en trekker actielijn Imago) sloot de bijeenkomst positief af: “We hebben de wind mee. De groene sector staat als topsector meer dan ooit op de kaart. Maar liefst 15% van de arbeidsmarkt is groen. We moeten dit kunnen vertalen in meer belangstelling voor onze groene opleidingen.”

(Bron foto: Motivaction )