Nieuws

Meer dierenwelzijn door andere bedrijfsethiek

Een nieuwe benadering van ethiek waarmee het dierenwelzijn in de veehouderij verbeterd kan worden. Dit is het onderwerp van het proefschrift van Vincent Pompe. De verdediging hiervan vindt plaats op 6 oktober in Wageningen.

Ethische principes als uitgangspunt leiden tot weinig vooruitgang

De samenleving verlangt meer dierenwelzijn, humane gezondheid en duurzaamheid in de hele veehouderijketen, van boer tot vleesverwerker. Met overdracht van kennis, ethische principes en morele concepten proberen de overheid en de wetenschap veranderingen te stimuleren. Echter, in de praktijk levert dit te weinig op, omdat meer welzijn en duurzaamheid in de bedrijfsketen niet een kwestie is van ‘weten dat’, maar van het ‘kunnen’.

Pleidooi voor een andere kijk op ethiek

In zijn proefschrift bepleit Pompe een andere invulling van de bedrijfs- en dierethiek. Deze moeten afstappen van het bepalen wat ‘het beste’ is en waar we naar toe moeten, en zich richten op hoe ‘het betere’ gerealiseerd kan worden. Hierdoor ontstaat er een ethiek van binnenuit, waarbij een bedrijf zelf het complex van waarden en belemmeringen waarin het zich bevindt gaat onderzoeken. Bedrijven hebben een eigen ethische ruimte om te manoeuvreren waarin nieuwe mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om een situatie voor mens, dier of natuur te verbeteren, maar deze wordt niet goed onderzocht waardoor de potentie te weinig wordt benut. Bedrijven kunnen pro-actiever in de maatschappij staan door gemeenschappelijke waarden en producten te creëren. Pompe pleit voor moreel ondernemerschap dat gericht is op het vermogen om proactief bij te dragen aan meer dierenwelzijn in plaats van reactief daarmee te profileren in rapporten.

Proefschrift: Vincent Pompe “Doing Business with Animals. Moral Entrepreneurship and Ethical Room for Manoeuvre in Livestock Related Sector”. Promotie is op 6 oktober 2011 om 11.00 uur in het auditorium van de Universiteit Wageningen, Generaal Foulkesweg 1.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)