Nieuws

Meer doen met digitale meetsystemen voor weidegang

Digitale meetsystemen maken het mogelijk de weidetijd van melkkoeien te registreren. Maar je kunt meer met die systemen, denken melkveehouders. Aeres student Tjakko Knol interviewde melkveehouders en analyseerde data.

Omdat de kostprijs voor melkproductie hoog is, kiezen Nederlandse melkveehouders er voor melk zo efficiënt mogelijk te produceren. Eén van die manieren om de melkproductie te verhogen is het toepassen van stalvoedering. Dat blijkt ook uit cijfers, schrijft Aeres student Tjakko Knol in zijn afstudeerscriptie. Boeren met de hoogste melkproductie beweiden minder. Ze zitten dicht op het minimum van 120 dagen per jaar en 6 uur per dag.

Digitaal meetysteem

Omdat er een maatschappelijke roep is tot meer weidegang, is door diverse partijen een convenant weidegang getekend. Melkveehouders kunnen in aanmerking komen voor een weidepremie wanneer ze koeien jaarlijks minstens 720 uur laten weiden of 120 dagen per jaar en 6 uur per dag. Die weidegang kun je aantonen door gebruik te maken van een digitaal meetsysteem voor individuele registratie van weidetijd van melkkoeien. Knol vroeg zich af of je meer kunt met dit systeem. Hoe ervaren melkveehouders dit systeem. Zijn er kansen?

Hij hield interviews en analyseerde data. Uit de interviews bleek dat melkveehouders meer mogelijkheden zien, maar dat ze er nog weinig ervaring mee hebben. Zo zou je het digitale meetsysteem kunnen koppelen aan de krachtvoergift om de eiwitbenutting te verhogen. En de melkveehouders willen meer inzicht krijgen in de weidegang, of het weidegedrag van de koeien.

Krachtvoergift

Knol ziet daarom wel mogelijkheden voor een meerwaarde. Een systeem zou extra informatie moeten leveren over de weidegang, en dan specifiek gericht op welke momenten van de dag de koeien in de weide lopen. Daarnaast kan het zinvol zijn door het systeem te koppelen aan de krachtvoergift om de eiwitbenutting te verbeteren. Er blijkt namelijk een significant verband tussen weidegang, het eiwitpercentage en het ureumgehalte van de melk.

Hij raadt gebruikers aan te experimenteren met verschillende weidesystemen. Omdat het systeem de weidetijd per dag bijhoudt, kun je per per bedrijf goed zien welke veranderingen een positief of negatief effect hebben.

(Bron foto: Shutterstock)