Nieuws

Meer doen met overheidsgrond

Bijna een derde van alle grond in Nederland is in bezit van de overheid. Het gaat om wegen bijvoorbeeld of natuurterreinen. De overheid zou veel meer kunnen doen met die grond. Een brochure laat inspirerende voorbeelden zien.

De Nederlandse overheid: provincies, gemeenten en waterschappen of Staatsbosbeheer bijvoorbeeld hebben ongeveer 30% van alle Nederlandse grond in hun bezit. Je kunt denken aan natuurterreinen, wegen, duinen of militaire oefenterreinen. Van die bijna 30 % is ongeveer een derde (10,3 %) terrein dat binnen het Nationale Natuurnetwerk valt en 6,6% is bebouwd gebied. Het overige deel (12,5%) valt buiten het Natuurnetwerk en buiten het bebouwd gebied. Met name dat laatste deel zou veel beter benut kunnen worden, stellen onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra) in een brochure 'Maatschappelijke kansen van grondbezit van overheden'.

Biodiversiteit

De overheid zou die grond beter kunnen benutten voor de verschillende maatschappelijke doelen die ze nastreeft, denk aan versterking van biodiversiteit, vergroting van de arbeidsparticipatie of vergroting van de belevingswaarde. De onderzoekers hebben tijdens een rondgang door het hele land voorbeelden verzameld van wat er mogelijk is.

Voorbeelden

Zo kun je bij het beheer van bossen tegelijkertijd mensen inschakelen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In de brochure wordt 'Boswerkt' als voorbeeld van sociaal bosbeheer genoemd. Zo zet de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) in Limburg voormalige vluchtelingen in bij het beheer van het landgoed Schaafse Bos in Heijen. Zo kunnen ze werkervaring op doen.

Een andere mogelijkheid is gronden die wachten op realisatie van de uiteindelijke bestemming omzetten in tijdelijke natuur, zoals dat gebeurd is bij het Eeserwold in Steenwijk. En je kunt wegbermen ecologisch beheren zodat je de biodiversiteit versterkt.

De brochure laat zien wat er mogelijk is. De voorbeelden zijn bedoeld als inspiratie.

(Bron foto: Shutterstock)