Nieuws

Meer duurzaam voedsel

Consumenten kopen steeds vaker duurzaam voedsel, zo blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel. In een jaar tijd zijn de bestedingen met 18 procent toegenomen.

De Monitor Duurzaam Voedsel 2014, die in opdracht van het ministerie EZ wordt opgesteld door LEI Wageninen UR, wordt jaarlijks uitgebracht. De eerste monitor verscheen in 2011. De monitor meet de bestedingen aan duurzaam voedsel: voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is. Vanwege de meetbaarheid wordt gekeken naar voedingsmiddelen op basis van keurmerken zoals ASC, Biologisch, Beter leven, Max Havelaar of UTZ certified.

Buitenhuishoudelijk

Wat opvalt, is de grote omzetgroei in de buitenhuishoudelijke markt, zoals restaurants, cafetaria’s en lunchrooms (74 %). Daarmee maakt de buitenhuishoudelijk markt een inhaalslag ten opzichte van eerdere periodes. De monitor merkt op dat de stijging gedeeltelijk werd veroorzaakt doordat fabrikanten de etiketten op producten hebben aangepast.

Biologisch

Biologische producten winnen ook terrein en gaven een groei te zien van 6 %. Deze producten winnen terrein in de verkoopkanalen aan consumenten. De bestedingen aan biologisch producten vertegenwoordigen ruim 35 % van de bestedingen aan duurzaam voedsel. Alle productgroepen lieten een groei zien, behalve vis en vleeswaren. Dat zou toegeschreven kunnen worden aan een daling in de bestedingen aan vis en vlees in het algemeen.

De monitor is voor iedereen in te zien via www.monitorduurzaamvoedsel.nl.

(Bron foto: Thinkstock)