Nieuws

Meer duurzame eiwitbronnen

Naast peulvruchten vlees, zuivel en vis zijn er veel meer eiwitbronnen. Je kunt eiwitten ook halen uit insecten, het loof van suikerbieten of microalgen. Er zijn veel mogelijkheden om in de groeiende vraag naar eiwitten te voorzien.

Door een veranderend dieet en groeiende wereldbevolking zal de vraag naar dierlijke eiwitten stijgen. Maar de productie van dierlijk eiwit heeft fors effect op het milieu. Daarom hebben onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research afgelopen vijf jaar in een onderzoeksproject van Technologiestichting STW gezocht naar nieuwe methoden om eiwitten te winnen uit andere mogelijke bronnen: plantaardige materialen, insecten en microalgen bijvoorbeeld. Het onderzoeksrapport 'Sustainable Protein Technology' laat zien wat er in die vijf jaren bereikt is.

Eiwitbronnen

Eiwitrijke producten worden al heel lang op commerciële basis geproduceerd als voedsel voor mens en dier. Maar er zijn nog veel mogelijke eiwitbronnen die onbenut blijven: denk aan eiwitten uit microalgen, aardappelen of gras. Het doel van het onderzoeksprogramma was nieuwe kennis te ontwikkelen en nieuwe technologische mogelijkheden te verkennen om eiwitproductie uit die bronnen te verkrijgen.

Suikerbietenloof

Voor het succes van eiwitproductie zijn een aantal aspecten belangrijk: denk aan de beschikbaarheid van het eiwit, de beschikbaarheid van de technieken om het eiwit te winnen, de beschikbaarheid van de hoeveelheid biomassa als eiwitbron en de kennis over mogelijke toepassingen. Gebruik je traditionele, al lang geteelde gewassen, als eiwitbron dan is de kans op een doorbraak groter, dan wanneer je een nieuwe onbekende eiwitbron gebruikt.

Zo kun je eiwitten uit gras halen of uit aardappelen of loof van suikerbieten. En soms is het niet nodig je te reichten op zuiver eiwit, maar levert het gebruik van de biomassa zelf al perspectief. Zo kun je microalgen ook gebruiken als visvoer.

De Engelstalige brochure laat in een infographic zien welke routes voor de winning van eiwitten centraal stonden in het onderzoek.

(Bron foto: Shutterstock)