Nieuws

Meer duurzame melk in het winkelschap

Naast biologische melk, is er ook weidemelk of oermelk. Er zijn steeds meer diverse melkstromen. Zuivelcoöperaties zijn terughoudend, maar de nieuwe melkstromen vormen ook een kans voor duurzame ontwikkeling.

Melkveehouders die biologische melk leveren, ontvangen een hogere prijs voor hun melk dan gangbare melkveehouders. Maar dan moeten ze wel voldoen aan de eisen voor het EKO-keurmerk. Maar naast biologische melk vind je in de supermarkt steeds vaker melk onder een andere keurmerken die vaak gebaseerd zijn op duurzaamheidsclaims. Zo is er de melk van Weide Weelde. De melkveehouders die voor dit zuivelmerk produceren, zetten zich in voor weidevogels. Ze ontvangen een paar cent meer voor de melk. En boeren die A2A2-melk of oermelk produceren, ontvangen ook een meerprijs.

Supermarkten

In het artikel 'Supermarkten drijvende kracht achter diversiteit in melkstromen' zet vakblad Veeteelt de ontwikkeling van die verschillende melkstromen op een rij. Uit het artikel wordt duidelijk dat supermarkten, ketenpartijen en consumenten zich bewust zijn van het feit dat boeren kosten moeten maken om op meer duurzame wijze melk te produceren. Consumenten vinden het belangrijk dat melk diervriendelijk of duurzaam geproduceerd wordt en willen daar meer voor betalen. Supermarkten zien dat ook. In veel gevallen komen de nieuwe melkstromen op gang op initiatief van de supermarkten, schrijft het vakblad.

Zuivelcoöperaties

De grote zuivelcoöperaties staan wat afwachtend tegenover die ontwikkeling, legt Catharinus Wierda uit die betrokken was bij het opzetten van het merk Weide Weelde. De coöperaties vrezen een versnippering van het aanbod, zo legt hij uit. Het zou ten koste gaan van de efficiëntie. Daarnaast staat de coöperatieve gedachte centraal. Wanneer de ene melkveehouder een iets hogere melkprijs ontvangt, leidt dat tot discussies onder de leden.

Duurzame ontwikkeling

Adviseur Frits van der Schans van CLM Onderzoek & Advies ziet in deze ontwikkeling een kans voor duurzame ontwikkeling in de melkveehouderij. Tot nu toe is het zo dat boeren nauwelijks worden beloond voor een meer duurzame bedrijfsvoering. 'Dat is de dood in de pot voor veehouders die hun nek uitsteken,' zegt hij. Hij denkt dat de ontwikkeling van de nieuwe melkstromen een stimulans kan zijn voor de Nederlandse zuivelsector om zich meer duurzaam te ontwikkelen.

(Bron foto: Jan Nijman)