Menu
Nieuws

Meer dynamiek in de kwelders

De kwelders langs de Groninger en Friese waddenkust, oorspronkelijk landaanwinningswerken, zijn van groot belang in het Natura 2000-netwerk. Maar door opslibbing verandert de vegetatie waardoor biodiversiteit onder druk kan komen te staan. Meer dynamiek is gewenst.

false