Nieuws

Meer energiebesparing in de melkveehouderij

Melkveehouders kunnen fors op hun kosten besparen door energie te besparen. Maar energie is voor veehouders niet sexy. Er is veel te bereiken.

Melkveebedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar, dat zijn vaak bedrijven met 100 koeien of meer, zijn verplicht te investeren in energiebesparing. Daarnaast heeft de sector zich met het Convenant Schoon en zuinig gecommiteerd aan doelen voor besparing op energieverbruik en uitstoot voor broeikasgassen. Toch gebeurt er niet genoeg, zo is te lezen in het artikel Gemiddeld 2000 euro te besparen in vakblad Veeteelt van oktober.

Onderzoeker Henk Stormink (Wageningen UR Livestock) constateert dat energie voor veehouders niet sexy is. Dat is jammer, want van alle kosten op het bedrijf, zijn de kosten van energie afgelopen jaren het hardst gestegen. Daar kun je snel mee verdienen.

Reductie

In het Convenant Schoon en zuinig, dat ondertekend is door NZO (zuivelverwerkers) en LTO heeft de sector vastgelegd dat ze jaarlijks 2 procent energieverbetering wil boeken. In 2020 moet 16 procent van de gebruikte energie duurzaam zijn. Daarnaast wil de sector 20 procent reductie van broeikasgassen realiseren.

Energiebesparing begint met bewustwording. Daarom bieden zuivelverwerkers hun leveranciers de mogelijkheid een energiescan te gebruiken Uit die scans blijkt dat het gemiddeld verbruik net boven de 50 kWh per 1000 kilo geproduceerde melk ligt. Er is wel grote variatie. De best scorende bedrijven gebruiken niet meer dan 27 kWh per 1000 kilo melk, de bedrijven met het hoogste verbruik zitten op 88 kWh.

Kosten besparen

Veel ondernemers zoeken de oplossing in duurzame energieopwekking: biovergisters of zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar misschien is het wel zinvoller te investeren in energiebesparing, denkt Stormink “Energie niet gebruiken is de meest duurzame oplossing.” Het artikel staat vol met tips. Zo kun je werken met aangepaste verlichting, een warmteterugwininstallatie of zonneboilers. Door meer aandacht te besteden aan energie kunnen melkveehouders fors op de kosten besparen.

(Bron foto: Pixabay)