Nieuws

Meer fruit op school

Met het EU-schoolfruitprogramma krijgt een kind op school twintig weken lang elke week drie porties groente of fruit. Met dat programma kun je kinderen stimuleren meer fruit te eten. Een aanvullend lesprogramma helpt daarbij.

Niet meer dan 1% van de kinderen eet voldoende groente, en 5% eet voldoende fruit. Volgens het voedingscentrum zou elk kind tussen de 4 en 8 jaar elke dag 100 tot 150 gram groente en 1,5 stuks fruit moeten eten. Kinderen tussen de 9 en 13 jaar hebben iets meer nodig: 150 tot 200 gram groente per dag en twee stuks fruit. Het beste is het als ze op verschillende momenten van de dag groente en fruit kunnen eten. Daarom is het goed dat kinderen ook op school de kans krijgen groente en fruit te eten.

Lesprogramma

Het doel van het EU-schoolfruitprogramma is dat kinderen meer groente en fruit gaan eten. Scholen die meedoen krijgen twintig weken lang elke week voor ieder kind drie porties groente of fruit van een vaste leverancier. Dankzij een financiering van de Europese Unie is deelname gratis. Kinderen leren zo fruit eten. Bovendien leren ze in een ondersteunend lesprogramma wat het belang van gezonde voeding is. Het lesprogramma, dat is ontwikkeld door Wageningen University & Research, bestaat uit een lesboekje en een module voor het digibord.

Blijvend effect

Het EU-schoolfruitprogramma is voor het eerst uitgevoerd in 2015. Uit een evaluatierapport van de afgelopen vijf jaar blijkt dat na afloop van het programma op 84% van de deelnemende scholen meer leerlingen groente en fruit mee naar school zijn gaan nemen. En 90% van de leerlingen zeggen dat ze meer soorten groente en fruit hebben leren kennen en dat ze nu meer weten over het belang van gezonde voeding. De meeste scholen, 81%, denkt dat het EU-Schoolfruitprogramma blijvend effect heeft op de groente- en fruitconsumptie van de kinderen.

Schoolfruitbeleid

Ook dit jaar kunnen 2600 scholen meedoen aan het programma. De fruit- en groenteleveringen starten in de week van 13 november 2017 en lopen tot en met 20 april 2018. Maar ook zonder dat programma kun je als school wat doen. Je kunt werken aan een schoolfruitbeleid. Om te testen hoe gezond je school is, stelt het voedingscentrum een online test 'Gezonde basis op school' beschikbaar. De test brengt het eet- en beweegbeleid in beeld.

Hoe je op een school wat kunt betekenen om kinderen meer fruit te laten eten, lees je in de handleiding 'Een schoolfruitbeleid op uw school'. Die handleiding bestaat uit een stappenplan, dat je ook terugvindt op de website van het Europees schoolfruit- en groenteprogramma.

(Bron foto: Shutterstock)