Nieuws

Meer geïntegreerde gewasbescherming in de glastuinbouw

Sinds 2014 zijn alle land- en tuinbouwbedrijven verplicht geïntegreerde gewasbescherming toe te passen. Nederlandse tuinders doen het wel goed, maar het kan beter. LTO Glaskracht komt men een plan 'Glastuinbouw IPM-proof'.

Geintegreerde gewasbescherming of Integrated Pest Management (IPM) komt neer op gebruik van zoveel mogelijk niet-chemische methoden en zo min mogelijk pesticiden. Met de IPM-richtlijn, die de EU in 2009 publiceerde, werd elke land- en tuinbouwer binnen Europa verplicht om in 2014 IPM-principes op zijn bedrijf toe te passen. Telers moeten meer nadruk leggen op de teelt van gezonde gewassen waarbij landbouwecosystemen zo weinig mogelijk worden verstoord. En ze moeten natuurlijke plaagbestrijding stimuleren. Die richtlijn geldt ook voor de glastuinbouw.

IPM

In de Nederlandse glastuinbouw is IPM gemeengoed, schrijft vakblad Onder Glas in het artikel 'Glastuinbouw IPM-proof gaat van start'. De Nederlandse tuinders lopen voorop als je het vergelijkt met andere sectoren en andere landen, maar het kan beter. Bovendien staat de sector onder druk. Glastuinders zijn vaak geconcentreerd in teeltcentra. Bij emissies van middelen ontstaan daar snel piekbelastingen. De sector ligt daarom onder een vergrootglas. Bovendien wordt de toelating van middelen steeds strikter.

Glastuinbouw

Een aantal telers zien dat ook. Zij maken deel uit van de Ondernemersgroep Plantgezondheid en passen IPM zo goed mogelijk toe, maar soms zijn de maatregelen niet toereikend. Chrysantenteler René Eikelenboom vindt tripsbestrijding lastig. Ook potplantentelers Pieter Stolk ervaart problemen met trips. Hij maakte samen Koppert, producent van biologische bestrijders een masterplan. Hij zette sterker in op biologische bestrijders en andere technieken. Zo kon hij het middelengebruik met 60% terugdringen en en neonicotinoïden uitbannen. Hij zou helemaal chemievrij willen telen, maar er zijn nog veel vragen.

Innovatieprogramma

Om die vragen te beantwoorden is er een plan Glastuinbouw IPM-proof gelanceerd. Dat plan legt nadruk op kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Voor dat laatste is het Innovatieprogramma 'Green Challenges' ontwikkeld dat een onderzoeksplan omvat. De Topsector T&U heeft dat onderzoeksplan inmiddels gehonoreerd. Daarnaast maakt LTO Glaskracht zich sterk om het Nederlandse toelatingsbeleid van middelen beter af te stemmen op de Europese principes van IPM. En als laatste onderdeel van het plan wordt er gewerkt aan een nagenoeg gesloten kas die de emissie naar nul brengt.

(Bron foto: Pixabay)