Nieuws

Meer geregistreerde voedselinfecties

In 2015 hebben NVWA en de GGD'en meer voedselinfecties geregistreerd dan daarvoor. Naar schatting worden 680.000 mensen jaarlijks ziek door het eten van besmet voedsel. Het norovirus is een belangrijke ziekteverwekker.

Voedselinfecties ontstaan door het eten van voedsel dat besmet is met een bacterie, virus of parasiet. Je kunt na een infectie last krijgen van diarree, misselijkheid, buikpijn of koorts. De infecties kunnen leiden tot ontsteking van de maag of darmen. Meestal gaat een infectie vanzelf voorbij.

Van de 406 geregistreerde uitbraken in 2015 - waarbij 1850 mensen ziek werden - bleek het norovirus de belangrijkste veroorzaker van infecties, gevolgd door de Salmonellabacterie en Campylobacter, zo blijkt uit het rapport 'Registratie voedselgerelateerde uitbraken in Nederland 2015' van het RIVM .

Registratie

Een jaar eerder werden 207 infectie geregistreerd waarbij 1655 mensen ziek werden. Dat er in 2015 meer uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen geregistreerd werden, heeft te maken met een andere manier van registreren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Dit jaar werden alle niet-anonieme meldingen van uitbraken van twee of meer zieken geregistreerd, terwijl daarvoor alleen meldingen werden geregistreerd waarbij ook op de betreffende locatie onderzoek gedaan was naar de ziekteverwekker. De cijfers zijn niet alleen afkomstig van de NVWA, maar ook van de GGD'en. De cijfers zijn samengevoegd en geanalyseerd door het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Hygiëne

UIt die analyse blijkt dat bij 38 uitbraken (9%) de ziekteverwekker werd vermeld: het norovirus werd het meest aangetroffen met 15 uitbraken, gevolgd door Salmonella en Campylobacter met ieder 9 uitbraken. Natuurlijk zijn er meer voedselinfecties dan wat er geregistreerd wordt. Lang niet iedereen meldt zich bij de huisarts of de NVWA.

Naar schatting worden jaarlijks 680.000 mensen in Nederland ziek door het eten van besmet voedsel. Veel voedselinfecties ontstaan door onvoldoende hygiëne of procesbeheersing bij de productie of bereiding van voedsel.

(Bron foto:Thinkstock)