Nieuws

Meer gezonde voeding op scholen

Ruim 80 % van de scholen zegt meer aandacht te besteden aan gezonde voeding, en ook hebben ze het voedingsaanbod op de scholen verbeterd. Toch heeft naar schatting minder dan de helft van de scholen een gezonde schoolkantine.

Scholen bieden in hun kantines en automaten steeds vaker gezonde basisproducten aan. Je kunt daarbij denken aan producten uit de Schijf van Vijf die bijdragen aan een gezond eetpatroon zoals groente, fruit, brood en zuivelproducten. En ze doen meer. Ze werken aan bewustwording, bieden lesprogramma's aan en hebben afspraken vastgelegd in beleid. Maar het zou beter kunnen, zo blijkt uit het onderzoeksrapport 'De voedingsomgeving op scholen' van het RIVM dat onlangs verscheen.

Gezonde voeding

De overheid hecht belang aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, vooral van de jeugd. Omdat scholen daarin een rol kunnen spelen, zijn er diverse programma's gestart zoals de Gezonde School. Om de stand van zaken in beeld te brengen, is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek uitgevoerd. 361 vestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs en 88 vestigingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vulden een online-vragenlijst in. Uit de resultaten blijkt dat veel scholen, ongeveer 80 %, meer aandacht besteden aan gezonde voeding en dat het voedselaanbod in kantines en automaten verbetert.

Basisproducten

85 % van de scholen zegt dat ze in de kantine meer basisproducten dan niet-basisproducten aanbieden. Maar volgens de richtlijn Gezonde Schoolkantine van het Programma De Gezonde Schoolkantine van het Voedingscentrum zijn dat nog niet allemaal gezonde kantines. Pas wanneer het assortiment van de schoolkantine en de automaten samen minimaal 75 % basisproducten en maximaal 25 % niet-basisproducten bevat, kun je het een gezonde schoolkantine noemen. Van de scholen die in beeld zijn bij het Voedingscentrum, voldoet eind 2015 37 % van de vo-scholen en 38 % van de mbo-scholen aan dit criterium. In het vo is het aanbod in de automaat in niet meer dan 15 % van de gevallen gezond volgens de Richtlijnen van het Voedingscentrum, en in de kantine in 52 % van de gevallen. In het mbo is de score nog iets lager, met niet een aandeel gezond van niet meer dan 12 % in de automaten en 44 % in kantine.

Bewustwording

Naast het voedselaanbod in de kantine is bewustwording zeker zo belangrijk. Veel scholen besteden daarom in het lesprogramma of in projecten aandacht aan gezonde voeding. Dat is het geval bij 90 procent van de middelbare scholen en 70 procent van de mbo-scholen. Een deel van de scholen, ongeveer de helft, heeft afspraken over gezonde voeding vastgelegd in beleid. En heel weinig scholen, niet meer dan dan 5 %, heeft met eetfaciliteiten buiten de school, zoals een supermarkt of snackbar afspraken gemaakt over de verkoop van producten aan scholieren.

Om aandacht voor gezonde voeding op scholen te versterken, komen de onderzoekers met de aanbeveling het voedingsaanbod op scholen nog verder te verbeteren. Bovendien willen ze nog meer inzetten op programma's als de gezonde schoolkantine. Staatssecretaris van Rijn, die op 9 mei een kamerbrief over dit onderzoek verstuurde, wil de aanbevelingen uit het rapport overnemen.

(Bron foto: Thinkstock)