Menu
Nieuws

Meer grip op zoetwatervoorziening met rekenmodel

Verzilting is een probleem in de Nederlandse kustgebieden. Waterbeheerders proberen grip te krijgen op het complexe systeem van zoetwateraanvoer. Het rekenmodel €ureyeopener geeft inzicht.

false