Nieuws

Meer groen bij gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partijen besteden in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen meer aandacht aan groen dan in voorgaande jaren. Uit een analyse van 206 partijprogramma’s blijkt dat 86% van de partijen groen in hun programma hebben staan. In 2014 was dat bij 79% van de partijen het geval.

Aandacht voor het groen in de gemeente vind je in veel verkiezingsprogramma's van politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is dit jaar zo, maar ook in voorgaande jaren werd vaak genoemd dat groen een positief effect heeft op de leefkwaliteit. Dat blijkt uit het onderzoek van Wageningen Environmental Reseach naar de aandacht voor groen in de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, 2010, 2014 en nu opnieuw voor de verkiezingen van 2018.

Politieke partijen

Onderzoeker Peter Visschedijk analyseerde dit jaar verkiezingsprogramma's van 17 steden: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Haarlem, Heerlen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zaanstad. In totaal waren er in die steden 265 politieke partijen of kieslijsten, daarvan waren er 206 programma's beschikbaar.

Groene daken

Visschedijk wilde weten hoe vaak er in de verschillende partijprogramma’s aandacht is voor groen en in welke context deze aandacht wordt benoemd. Daarbij lette hij op verschillende thema's zoals ruimtelijke ordening, groene daken, stadslandbouw, klimaat, groene schoolpleinen of 'Operatie steenbreek'. In totaal waren er 13 thema's als aandachtspunt in de analyses.

Uit zijn analyse blijkt dat er meer aandacht is voor groen dan in voorgaande jaren. Dit jaar was er in 86% van de programma's aandacht voor groen. In 2014 was dat nog bij 79% van de programma's het geval. De landelijke partijen hebben bijna allemaal groen in hun programma opgenomen. Vooral D66 en Groen Links scoren hoog, zo blijkt uit het rapport 'Groen en Gemeenteraadsverkiezingen'.

Concrete plannen

Vrijwel alle programma's noemen de positieve effecten van groen op de leefkwaliteit, maar wat opvalt is dat er nu meer concrete voorstellen of plannen in de programma's opgenomen zijn, zoals het stimuleren van groene daken en gevels of initiatieven voor de 'Operatie steenbreek'.

Hoewel er nu meer aandacht voor groen is, is dat nog geen garantie voor groen beleid. Pas na de verkiezingen kun je zien wat er na de coalitievorming terechtkomt van de plannen en ideeën. De onderzoeker verwacht dat, afgaande op de verkiezingsprogramma's, de Nederlandse steden een stuk groener zullen worden.

(Bron foto: Jan Nijman)

Links

(6)