Nieuws

Meer groente en fruit in kinderopvang

Je kunt kinderen in een kinderdagverblijf meer groenten en fruit laten eten, simpelweg door het aanbod te vergroten of het goede voorbeeld te geven. En pedagogisch medewerkers kunnen kinderen ook stimuleren door enthousiast te vertellen over groente en fruit.

We eten te weinig groente en fruit. Voor een goede gezondheid op lange termijn is het juist voor kinderen belangrijk dat ze een gezond eetpatroon aanleren met voldoende groente en fruit. Omdat een groot aantal kinderen een of meer dagen per week in een kinderdagverblijf doorbrengt en daar een belangrijk deel van hun dagelijkse voeding eet, ligt het voor de hand te kijken wat je daar kunt doen.

Kinderdagverblijven

Dat is de reden waarom onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hun aandacht richtten op kinderdagverblijven. Ze onderzochten bij zeven kinderdagverblijven in Rotterdam en Amsterdam welke aanpak werkt om de consumptie van groente en fruit te verhogen. Het rapport 'Verhogen van groente- en fruitconsumptie' laat zien dat dit kan met een gerichte aanpak.

Meer aanbod

Door een extra eetmoment van groente en fruit in te voeren bijvoorbeeld, kun je het aanbod van groente en fruit verhogen. Je kunt groente en fruit op een leuke manier aanbieden in een smoothie of via een pizza. En je kunt kinderen laten experimenteren: laat ze meehelpen bij de bereiding van groente en fruit en vertel enthousiast over fruit.

Uit het onderzoek blijkt dat deze manieren tot een daadwerkelijke verhoging van de groente en fruitconsumpties leidt, al blijkt wel dat die consupmtie na een aantal weken weer wat afneemt. De onderzoekers hebben zich gericht op de haalbaarheid van mogelijke interventies. Om aan te tonen wat de effectiviteit van de interventies precies is, zou je aanvullend onderzoek moeten uitvoeren.

(Bron foto: Shutterstock)