Nieuws

Meer groente met smaak

Nederlandse consumenten vinden smaak en versheid van groenten belangrijk, belangrijker dan prijs. Maar hoe informeer je mensen over smaak en kwaliteit? Hoe kun je ze verleiden meer groente en fruit te eten? Een onderzoek 'Smakelijke vermarkting van gezonde groenten en fruit’ laat zien dat er zes typen consumenten zijn.

Dagelijks zou je minstens 200 gram groenten moeten eten. Volgens de nieuwe richtlijnen zelfs 250 gram. Veel Nederlanders halen die 200 gram niet. In een vierjarig project 'Meer groenten en fruit voor iedereen' - dat mede gefinancierd is door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - zoeken onderzoekers naar mogelijkheden om mensen te verleiden meer groenten en fruit te eten. Welke producteigenschappen vinden consumenten belangrijk? En hoe informeer je consumenten over de producteigenschappen?

Smaak en versheid

Het onderzoek 'Smakelijke Vermarkting van gezonde groenten en fruit' begon met een enquête onder meer dan duizend mensen, verspreid over het land. Uit die enquête bleek dat smaak en versheid op de eerste plaats staan, aldus onderzoeker Caroline Labrie in een artikel in vakblad 'Onder Glas'. 'Gezondheid staat op de tweede en de prijs op de derde plaats.' Toch kun je je afvragen of consumenten zich ook door die eigenschappen laten leiden als ze in de winkel staan. Hoe weet je of een product smakelijk is? En zonder oogst- of houdbaarheidsdatum weet je ook niet hoe vers een product is. De prijs is wel duidelijk.

Zes typen consumenten

De onderzoekers hebben verder ingezoomd op de consumenten. Wat is hun leefstijl? Wat vinden ze belangrijk? Ze kwamen op zes typen consumenten

  • De doorsneeconsument (28%), vindt gezondheid belangrijk. Deze groep is iets ouder dan gemiddeld.
  • De uiterlijke georiënteerde consument (19%), associeert gezondheid vooral met er goed uitzien. Gemak is voor hen ook belangrijk.
  • De gemak georiënteerde consument (18%), die relatief laag opgeleid is en wat jonger, eet weinig groenten en fruit.
  • De maatschappelijk betrokken consument (14%), vaak hoog opgeleid, vindt herkomst en ecologische aspecten belangrijker.
  • De gezonde denker (11%), vaak studenten, vindt gezondheid wel belangrijk maar eet niet veel groenten.
  • De gezonde eter (10%), hoog opgeleid en ouder, eet veel groente en fruit.

Boodschap

Naast aanvullend smaakonderzoek bij tomaat, paprika en aardbei blijven er nog wel vragen over. Je zou de informatie uit het onderzoek kunnen gebruiken om consumenten veel gerichter te informeren over rassen, smaak of gezondheidsaspecten. Maar hoe informeer je consumenten het best? Welke informatie moet je geven? En hoe moet je de boodschap verwoorden? Wat betekent het als je informatie geeft over het vitamine C-gehalte? Welke keuzes maken consumenten dan?

(Bron foto: Thinktstock)