Nieuws

Meer kans voor Nederlands rondhout

De Nederlandse houtsector kan een bijdrage leveren aan de ambities van het klimaatakkoord om meer CO₂ vast te leggen. Maar dan moet de rondhoutketen ook laten zien dat ze het gewenste hout kunnen leveren.

Veel houtimporteurs en verwerkers hebben het beeld dat het Nederlandse naaldhout niet voldoet aan de eisen qua kwaliteit, volume en continuïteit. Hoewel het hout geschikt is voor zagerijen, wordt een deel van het hout verwerkt tot houtvezels of geëxporteerd voor plaatmateriaal. Met het project 'Bosbeheer bouwt aan beter klimaat' willen Probos en de Stichting Hout Research (SHR) laten zien wat de toepassingsmogelijkheden zijn van inlands rondhout.

Rondhoutsector

De doelstellingen in het klimaatakkoord om meer CO₂ op te slaan en vast te leggen in hout, biedt kansen voor de rondhoutsector, zo blijkt uit het bosbericht 'Nederlands rondhout voor een beter klimaat'. In het bericht zet Probos cijfers over de Nederlandse rondhoutsector op een rij en maakt de stichting duidelijk dat er kansen liggen voor inlands hout door te werken met korte ketens.

In 2017 is in Nederland 692.000 m³ niet-tropisch rondhout verwerkt. 74% van dit rondhout was afkomstig uit Nederlands bos. Meer dan de helft (56%) van dit rondhout wordt verwerkt in Nederlandse zagerijen. 30% wordt verwerkt door houtvezelproducenten.

Van het in Nederland geoogste rondhout wordt 52% in Nederland verwerkt. De overige 48% wordt geëxporteerd waarna het vooral verwerkt wordt tot houtvezels of plaatmateriaal.

Houtzagerijen

Wil je Nederlands rondhout tot wat hoogwaardiger producten verwerken, in de bouw bijvoorbeeld, dan is het belangrijk samen te werken met houtzagerijen en timmerbedrijven aldus Probos. Houtzagerijen zijn met name in staat het aanbod te helpen sturen.

Uit een bijeenkomst met 30 rondhoutzagerijen blijkt dat die zagerijen er bedrijfseconomisch wel goed voor staan. Er is veel vraag naar hout, vooral naar douglas-, lariks- en eikenhout. Maar de zagerijen zeggen wel dat de rondhoutlevering vanuit het Nederlandse bos soms lastig is. Nederlands rondhout is vaak niet het hele jaar beschikbaar in de gewenste kwaliteit, prijs of houtsoort. Een reden is tijdens het broedseizoen maar zeer beperkt hout geoogst wordt. Zagerijen kiezen daarom dan voor import.

Perspectief

Toch is er wel perspectief voor Nederlands rondhout. In het project 'Bosbeheer bouwt aan beter klimaat' worden in 10 bouwprojecten waarin inlands hout toegepast, bijvoorbeeld in kozijnen, skeletbouw of gevelbekleding. Bij de evaluatie wordt niet alleen gekeken naar ervaringen in de bouw, maar ook in elke schakel in de keten. Door een nauwe samenwerking en het ontwikkelen van korte ketens moet duidelijk worden wat het Nederlandse bos te bieden heeft qua kwaliteit, houtsoorten en volumes.

(Bron foto: Pixabay)