Nieuws

Meer kennis over biobased bouwen

In de toekomst bouwen we biobased. Huizen en gebouwen worden gebouwd met materialen gebaseerd op biomassa. Je kunt denken aan hout, leem, riet of andere materialen. Een kennisbank Biobased Bouwen maakt kennis toegankelijk.

Biobased bouwen is het bouwen van huizen op basis van biomassa. Je gebruikt niet langer materialen als staal, beton of materialen die geproduceerd zijn in de petrochemische industrie. Dat zijn niet-herwinbare materialen die je in mijnen wint of die gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen. Biobased bouwstoffen zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen, grondstoffen die de natuur binnen redelijke termijn weer kan leveren. Denk aan hout, houtvezels, leem, riet of andere biologische materialen.

Hout

Eigenlijk is biobased bouwen niets nieuws, schrijft Agro & Chemie in het artikel over biobased bouwen met de titel 'Terug naar de basis'. Al sinds de prehistorie bouwen we met natuurlijke materialen als hout, steen, leem, hennep, riet, takken en bladeren. Het hangt van het klimaat af wat er mogelijk is. Rondtrekkende Inuits gebruiken nog steeds sneeuw als bouwmateriaal. In Europa is hout een populaire biobased grondstof.

Green Deal

Omdat Biobased bouwen duurzaam is - het draagt minder bij aan CO2-uitstoot - hebben 22 bouwbedrijven en de ministeries van Binnenlandse Zaken (Wonen en Rijksdienst), Economische Zaken, en Infrastructuur en Milieu in 2013 de Green Deal Biobased Bouwen getekend. De iniatiefnemers willen biobased bouwen stimuleren. Ze hebben daarom aandacht besteed aan wet- en regelgeving, kennisdeling en kennisuitwisseling, het creëren van meer vraag en duurzaam inkopen, aldus de eindrapportage van die Green Deal.

Kennisbank

Onbekendheid over producten en methodieken is een van de knelpunten. Om kennisuitwisseling over de beschikbaarheid en toepasbaarheid van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten te verbeteren, is een kennisbank Biobased Bouwen gelanceerd waar je veel achtergrondinformatie kunt vinden.

(Bron foto: Shutterstock)