Menu
Nieuws

Meer kennis over bodemverdichting

Rond 45% van de landbouwbodems heeft te maken met bodemverdichting. Om het probleem te kunnen oplossen, moet je weten wat er aan de hand is. Loonwerkers en boeren moeten in gezamenlijk overleg afspraken maken over de uitvoering van werkzaamheden onder de juiste omstandigheden.

false

false

false

Links

(6)