Nieuws

Meer kennis over bodemverdichting

Rond 45% van de landbouwbodems heeft te maken met bodemverdichting. Om het probleem te kunnen oplossen, moet je weten wat er aan de hand is. Loonwerkers en boeren moeten in gezamenlijk overleg afspraken maken over de uitvoering van werkzaamheden onder de juiste omstandigheden.

Bodemverdichting is een veelkoppig monster, schrijft vakblad Grondig in een artikel over deze problematiek. Rond 45% van de landbouwgronden heeft er mee te maken. Het gevolg is dat beworteling in de verdichte ondergrond niet goed mogelijk is. De effecten daarvan kom je tegen bij grillige weerstomstandigheden zoals de droge zomers van 2018 en 2019.

Om meer kennis te krijgen over bodemverdichting ging in 2018 in het project ‘Voorkomen van bodemverdichting Friesland’ van start op initiatief van Projecten LTO Noord, Cumela Nederland en het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein. Adviesbureau Aequator Groen & Ruimte leverde praktijkkennis en ondersteuning.

Bodemanalyse

Wil je het probleem van bodemverdichting aan kunnen pakken, dan moet je weten wat de aard van de bodemverdichting is. Daarvoor is het nodig dat je een bodemanalyse uitvoert met hulp van profielkuilen en verdichtingsmetingen. Om te laten zien hoe dat werkt, zijn in het project op zes bedrijven demopercelen aangelegd. Ervaringen werden gedeeld tijdens demonstratiebijeenkomsten in het veld. En in winterbijeenkomsten is kennis gedeeld.

Samenwerking

Belangrijk doel van het project was dat loonwerkers en boeren het gesprek aangaan over bodemverdichting. Het is belangrijk dat ze samen nadenken over de oorzaak van de verdichting en over mogelijke oplossingen. Zo moeten ze goede afspraken maken over de omstandigheden waaronder en de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor zo'n gesprek is een checklist ontwikkeld en een set van praktische handleidingen.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(6)