Nieuws

Meer kennis over klimaat in de stad

Vier jaar onderzoek naar klimaat in de stad heeft veel kennis opgeleverd. Daarbij zijn ook heilige huisjes omgevallen. Zo hoeft water in de stad niet altijd verkoelend te zijn.

Steden 'zweten', de temperatuur van stedelijke materialen kan oplopen tot 50 °C hoger dan de lucht eromheen. Maar zomerse warmte ligt niet als een wollen deken over de stad, de ene (kant van de) straat kan veel warmer zijn dan de andere. Het bitumen dak is in de zomer als een oven met temperaturen boven de 70°C, maar de vraag is of groene daken echt zoveel doen tegen hitte in de buitenruimte. Water in de stad hoeft niet altijd verkoelend te zijn.

Deze en veel andere ontdekkingen deden onderzoekers van het consortium Klimaatbestendige stad. Een onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Toen het programma startte was er weinig kennis over klimaat in stedelijke gebieden. Daar is nu verandering in gekomen.

Nederland klimaatbestendig

In het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat worden kennis, instrumenten en diensten ontwikkeld voor het klimaatbestendig maken van Nederland. In negen boeken doet het programma verslag van de resultaten. Deel vier Klimaat en de stad is net verschenen. Het is een weerslag van vier jaar onderzoek en levert veel inrichtingsmaatregelen op waarmee steden zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

Maatwerk

Maar er zijn geen standaardoplossingen, elke stad en straat is anders. Steden in het lage Holland vragen om een andere benadering dan die op de hoge zandgronden. Behalve de ligging is er ook de dreiging van zware stormen vanuit zee. Dit  vraagt aandacht voor waterrobuust bouwen in de stad. Het gaat om maatwerk en slim kiezen.


(Bron foto: Thinkstock)