Nieuws

Meer kennis over Xylella-bacterie

De bacterie Xylella fastidiosa veroorzaakt ziekten op meer dan 400 waardplanten. De economische gevolgen van een aantasting door X. fastidiosa zijn groot. Van die bacterie, die binnen de EU een quarantainestatus heeft, ontbreekt nog veel kennis. Een onderzoeksproject heeft belangrijke kennis opgeleverd.

De bacterie Xylella fastidiosa, die meer dan 400 waardplanten heeft, heeft binnen de EU een quarantainestatus. Omdat de economische gevolgen van een aantasting groot kunnen zijn, is meer betrouwbare kennis gewenst. Daarom is binnen het EU-programma een kennisagenda opgesteld met onderzoeksonderwerpen. Zo wordt er onderzoek uitgevoerd naar de vectoren - de insecten die de bacterie kunnen overdragen - maar ook naar de waardplanten, verspreiding in verschillende klimaatzones en betrouwbare protocollen om de bacterie aan te tonen.

Waardplanten

In een artikel in vakblad de Boomkwekerij wordt aandacht besteed aan het onderzoek naar de ontwikkeling van protocollen om de bacterie te kunnen aantonen. Het Nederlandse onderzoeksproject is gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Van de bacterie zijn vier verschillende ondersoorten geïsoleerd: Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa, multiplex, pauca en sandyi. Om te kijken in welke plantensoorten de bacterie zich kan vermeerderen, zijn diverse soorten besmet met de verschillende ondersoorten van de bacterie.

Uit dat onderzoek bleek dat de bacterie zich kan vermenigvuldigen in maagdenpalm (Vinca minor), postelein (Portulaca oleracea) en tabaksplanten (Nicotiana tabacum). De ondersoorten van de Xylella-bacterie gedroegen zich daarbij verschillend. Zo bleek de ondersoort fastidiosa zich alleen in de tabaksplant te kunnen vermenigvuldigen.


(Bron foto: EPPO Jaap Janse (NAK, NL))

Publicaties

(5)