Nieuws

Meer marktaandeel vers 'private label'-voedsel

Het marktaandeel van 'private label'-voedsel varieerde in 2014 van 30,1% tot 37,7%. Ten opzichte van 2013 is het marktaandeel –uitgedrukt in waarde- van gekoeld en vers voedsel het meest toegenomen.

Dit staat in het rapport Private Label in Western Economies. Hierin is ook in grafieken af te lezen hoe private labels (zoals huismerken) het doen in andere landen – gelet op marktaandeel. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld komt alleen gekoeld en vers voedsel boven de 30% uit. Daarna (in de categorie voedsel) scoren private labels in het segment bevroren voedsel het hoogst met een marktaandeel van 18,8%. Ter vergelijk: in Nederland is dat 30,1%.

Private labels spannen in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) de kroon: in het segment gekoeld en vers voedsel hebben zij een marktaandeel van 57,5%. In Spanje doen deze merken het vooral goed onder bevroren voedselproducten: hier is een marktaandeel gemeten van 57,6%.

Lichte omzetdaling voedsel

Terug naar Nederland: ondanks het toegenomen marktaandeel van private labels in de categorie vers en gekoeld (naar 36,5%) hebben de merken in de categorie conserven ('ambient food') het grootste marktaandeel (37,7%). Het marktaandeel van private labels is in dit segment wel het meest gedaald (samen met alcoholische en niet-alhcoholische dranken). In het rapport is verder te lezen dat de omzet van voedsel weliswaar stabiel is, maar wel licht gedaald. De omzetdaling die gemeten is, kan bovendien voor 90% worden weggeschreven op het conto van private labels.

Discounter versus huismerk?

In het artikel Facts & Figures: budgetmerk adieu? wordt dieper ingegaan op enkele private labels in Nederland. Vooral Lidl staat in het bericht in het middelpunt vanwege haar 'onstuitbare opmars'. Het artikel geeft enkele hoogtepunten van de uitkomsten van een vorig jaar gehouden huismerkencongres. De teneur op het congres zou zijn dat retailers beter vandaag dan morgen kunnen stoppen met het aanbieden van budgetmerken. Zij kunnen met deze merken niet opboksen tegen discounters als Lidl en zouden zich beter richten op huismerken (zoals 'het AH- of Plus-merk'). In het artikel zijn de reacties van een aantal aanwezigen van het congres te lezen op deze stelling.(Bron foto: Pixabay)