Nieuws

Meer marktgericht ondernemen

Door als teler meer marktgericht te ondernemen, kun je je positie versterken. Het gaat er niet alleen om efficiënter te produceren, maar om waarde te creëren voor de consument. Geen 'Wasserbombe' maar smaaktomaten. Maar hoe pak je dat aan?

Om als bedrijf te kunnen blijven bestaan, moet je winst maken. Dat is een basisvoorwaarde, maar er is meer nodig. Voor continuïteit moet een bedrijf ook waardevol zijn voor de consument. De veelal kritische koopkrachtige consumenten vragen meer dan een goedkoop en efficiënt geproduceerd product. Wil je je als bedrijf onderscheiden dan moet je aansluiten bij de wensen van de consument. Je moet je inleven in de klantbehoefte. De glastuinbouw heeft met productinnovatie laten zien dat er wat mogelijk is. Tomatentelers produceren geen 'Wasserbomben' meer maar smaaktomaten. Maar er is meer nodig, denkt bijvoorbeeld Jan Rotmans hoogleraar transitiekunde. Voor echte innovatie is cross-over samenwerking nodig, samenwerking met bedrijven uit bijvoorbeeld de hightechsector of chemie.

Waarde creëren

Maar hoe kom je als teler uit de bulkproductie? Hoe weet je wat de consument wil? Hoe lever je meerwaarde? Hoe kun je inspelen op maatschappelijke uitdagingen als het stijgende aantal mensen met ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas? Hoe kun je waarde voor hen creëren? Daarover gaat het rapport 'Ruimte voor exploratie'. Het is een verslag van het vierjarig project 'Marktgericht Ondernemen' (2012-2015) van LEI Wageningen UR.

Kansen

In het rapport vind je beschrijvingen van de stappen die ondernomen zijn. Zo was er in 2012 een Rabo Floriade Master voor bloembollenkwekers en bloembollenexporteurs. En in 2015 een master 'Marktgericht ondernemen in de fruitteelt'. En ook in het onderwijs is in 2015 met een bootcamp een poging gedaan studenten voor te bereiden op een meer marktgerichte innovatie. Die bootcamp ging over kansen in agrofood, marktontwikkelingen in food, non-food en de vrijetijdssector. Studenten en docenten kregen de opdracht innovatieve nieuwe concepten te bedenken en te toetsen. Voor studenten en docenten bleek het lastig vanuit een onderwijsmodus naar een ondernemersmodus te switchen, zo is te lezen in het verslag 'Marktgericht ondernemen in het onderwijs via een lean startup aanpak.'

Het rapport van LEI is een verslag van vier jaar innoveren en exploreren met ondernemers. Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht die niet stopt na het afsluiten van het project, zo meldt het rapport in de inleiding.

(Bron foto: Thinkstock)