Nieuws

Meer melk met minder koeien

Het aantal melkkoeien is afgelopen jaar met 4,3% afgenomen, maar de melkproductie is gestegen. De gemiddelde melkproductie per koe is nu 9123 kilo melk, vorig jaar was dat nog 8706 kilo.

Er is hard gemolken afgelopen jaar, schrijft vakblad Veeteelt. In het artikel 'Met een reuzenstap naar melkproductierecord' gaat het vakblad in op de mpr-statistieken (mpr = melkproductieregistratie) die Coöperatie CRV beschikbaar stelt. Uit de cijfers van het boekjaar 2017 - 2018, dat van september tot en met augustus loopt, blijkt dat de melkproductie gestegen is. De gemiddelde melkproductie per koe is in het laatste boekjaar gestegen met 417 kilo naar 9123 kilo melk. Vijf jaar geleden lag dat gemiddelde nog op 8217 kilo melk.

Melkprijs

Als verklaring voor die stijging noemt het vakblad de ambitie van melkveehouders om binnen de toegestane ruimte voor wat betreft het aantal koeien, de gve-ruimte, zo veel mogelijk melk te produceren. Ook werden de melkveehouders door de hoge melkprijs in het najaar van 2017 gestimuleerd veel melk te produceren.

Gemiddelde melkproductie

Dat de melkproductie is gestegen zie je ook bij de bedrijven die de hoogste melkproductie per koe halen. Dit boekjaar lukte het vier bedrijven om een gemiddele van meer dan 14.000 kilo melk per koe te halen. De twee meest producerende bedrijven haalden zelfs een gemiddelde van meer dan 15.000 kilo. Vorig jaar kwam geen enkel bedrijf boven de 14.000 kilo uit.

Aantal koeien

De productie is toegenomen, maar het aantal mpr-bedrijven is wel gedaald met 4,3% van 14751 naar 14122. Dat zijn er 600 minder. Een forse afname concludeert het vakblad. De sterkste terugloop in tien jaar. De invoering van het stelstel fosfaatrechten op 1 januari 2018 speelt er ongetwijfeld een rol in. Ook het aantal koeien is gedaald met ruim 90.000 stuks tot 1,41 miljoen. De omvang van de koeienpopulatie is nu weer terug op het niveau van 2014-2015.

(Bron foto: Shutterstock)