Nieuws

Meer mestgassen tijdens mengen van mest

Tijdens het werken met mest, zoals mixen of overpompen, komen giftige mestgassen vrij. De concentraties kunnen gevaarlijke piekwaarden bereiken. Het gevaar wordt nog steeds onderschat.

Bij het werken met mest kunnen giftige gassen vrijkomen zoals waterstofsulfide (H2S) en blauwzuurgas (HCN). In melkveestallen kunnen de concentraties soms hoge waarden bereiken. Een praktijkonderzoek laat zien dat tijdens het mixen van de mest of het overpompen van de mest het regelmatig voorkomt dat de concentratie van waterstofsulfide boven de 10ppm uitkomt. Dat is een waarde die tot oogirritatie, misselijkheid en hoofdpijn kan leiden.

Rotte eieren

Waterstofsulfide is een sterk geurend gas, het ruikt naar rotte eieren. In hoge concentraties kan het gas voor dodelijke ongevallen zorgen. Stijgt de concentratie boven de 100 ppm, dan raakt het menselijk reukvermogen verlamd. Je ruikt het gas niet meer blijkt uit de informatie op de poster 'Mestgassen: een onderschat gevaar'. Bij hogere concentraties kan het gas leiden tot bewustzijnsverlies of zelfs overlijden. Omdat nog nooit langdurige metingen gedaan waren naar de concentraties van mestgassen in melkveestallen, voerden onderzoekers van Wageningen Livestock Research metingen uit op een praktijkbedrijf. Ze deden dat in een mestkelder van een melkveestal die voorzien is van een H2S-veiligheidssysteem.

Piekwaarden

Uit die metingen van de onderzoekers blijkt dat tijdens het mixen van de mest de H2S-concentratie heel snel stijgt tot piekwaarden van meer dan 150ppm, aldus het onderzoeksrapport 'Mestgassen uit melkveemest'. Die concentraties kunnen een langere periode, meer dan 15 minuten verhoogd blijven. De toename in H2S concentratie blijkt af te hangen van hoe goed de mest gemixt wordt. Bij een slechte menging, bijvoorbeeld omdat er een korst op de mest zit, stijgt de concentratie niet zo sterk. Na afloop van het mixen neemt de H2S concentratie snel af.

Ook tijdens het verpompen van de mest naar een mesttank of vrachtwagen blijkt in bijna de helft van de gevallen de H2S concentratie boven de 10 ppm uit te komen. En zelfs als er niets gebeurt, komt de mestconcentratie soms, in 3% van de gevallen, boven de 10ppm uit. Gemiddeld kwam het op iets meer dan 7% van de meetdagen voor dat de H2S concentraties boven de 10ppm uitkwamen.

Veiligheidssysteem

Veiligheidsmaatregelen zijn daarom absolute noodzaak, concluderen de onderzoekers. Het is aan te raden een H2S- veiligheidssysteem met detectiesensoren voor H2S te installeren. Dat systeem zorgt voor ventilatie wanneer een grenswaarde wordt overschreden. En tijdens het mixen is het dragen van een H2S- handmeter raadzaam zodat je gewaarschuwd wordt voor te hoge concentraties.

(Bron foto: Shutterstock)