Nieuws

Meer natuur na snelwegverbreding

De snelweg A12 loopt tussen Ede en Arnhem dwars door de Veluwe. Bij de verbreding is niet alleen alles gedaan om natuur te sparen, maar ook om overlevingskansen van zoogdieren en reptielen te vergroten. Het verbredingsproject is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen.

Bij de verbreding van deze oudste snelweg van Nederland is op allerlei manieren rekening gehouden met de bijzondere natuurwaarden langs deze weg, schrijft vakblad Natuur Bos Landschap in het artikel 'Natuur profiteert van verbreding A12'. Voor de aannemer van het project, bouwbedrijf Heijmans, was het beperken van aantasting niet genoeg. Het bedrijf stelde zich als doel de natuur langs de snelweg te verbeteren ten opzichte van de bestaande situatie. Het leefgebied voor bedreigde soorten werd verbeterd en de barrièrewerking van de snelweg verkleind.

Reptielen

Speciale aandacht was er voor de verschillende reptielen die langs de snelweg leven. Zo heeft de stichting RAVON al tijdens de planfase in een zone van 500 meter aan beide zijden van de snelweg het leefgebied voor reptielen in beeld gebracht. Voordat de weg verbreed werd, is eerst een nieuw leefgebied ingericht met open plekken, ei-afzetplekken voor de zandhagedis, en met wallen en takkenrillen die kunnen dienen als schuilgelegenheid.

Vanaf april begon RAVON met het vangen en verplaatsen van de reptielen. In totaal zijn er bijna 800 reptielen gevangen en verplaatst: 718 zandhagedissen, 46 hazelwormen, 21 levendbarende hagedissen en 6 gladde slangen. In het rapport 'Translocatie van reptielen bij de verbreding rijksweg A12', vind je meer informatie over soorten en de vangtechnieken.

Faunatunnels

Omdat een snelweg voor dieren een barrière is, zijn tijdens de verbreding voor zoogdieren zoals dassen, boommarters en vleermuizen aanpassingen getroffen. Zo zijn er nieuwe faunatunnels aangelegd en verkeersborden zijn voorzien van loopgoten die kunnen fungeren als een boommarterbrug.

Om te zien wat de resultaten zijn, zal Heijmans nog tot 2032 de natuurmaatregelen volgen. Zo wordt met camera's gekeken welke diersoorten die nieuwe faunatunnels gebruiken. En voor reptielen wordt gekeken of het nieuw ingerichte leefgebied zich goed ontwikkelt.

(Bron foto: Pixabay)