Nieuws

Meer ruimte in regelgeving voor kleinschalige slachterijen

De regelgeving voor slachterijen houdt geen rekening met streekproducten en kleinschalig geproduceerde producten, was een conclusie tijdens een workshop over het verwerken van pluimvee in 2016. Maar nu blijkt dat er toch verandering op komst is. Er is hoop voor kleinschalige slachterijen.

De kleinschalige slachterijen dreigen ten onder te gaan aan hoge keuringskosten. En door de regelgeving is er voor houders van kleine hoeveelheden pluimvee in het huidige systeem eigenlijk geen mogelijkheid die te laten slachten, was een van de conclusies tijdens een workshop 'het verwerken en vermarkten van pluimvee' die in 2016 georganiseerd was.

Probleem

Verschillende organisaties als Slow Food Nederland, de SZH, de Bond van Poeliers, fokkers van de Twentse landgans, kippenspeciaalclubs en de Kleindierliefhebbers Nederland (KLN) sloegen daarom de handen ineen en gingen het gesprek aan met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Omdat biodiversiteit en duurzaam en kleinschalig ondernemen hoog op de agenda staan toonde de NVWA belangstelling voor dit probleem, meldt vakblad Zeldzaam Huisdier in het artikel 'Hoop voor het kleinschalig slachten van pluimvee'.

Regelgeving

Nederland heeft in 2014 het EU-beleid doorgevoerd voor de levering van vlees van kleine hoeveelheden. In die regelgeving, die te vinden is op de website van de NVWA, waren wat onduidelijkheden opgenomen. De NVWA heeft die regelgeving daarom aangepast. Op de website van de NVWA vind je ook informatie over de regels voor het zelf doden van pluimvee buiten het slachthuis.

Mogelijkheden

Er zijn meer stappen gezet. Zo staat het registratiesysteem van Avined open voor pluimveehouders die minder dan 250 dieren hebben. En er wordt gezocht naar een andere tariefstructuur voor de kosten van hygiënecontrole bij ambachtelijke pluimveeslachterijen. Hoewel er nog veel moet gebeuren - zo besluit het vakblad het artikel - beginnen voor het in de markt zetten van het product zeldzaam oorspronkelijk pluimvee nu toch mogelijkheden te komen.

(Bron foto: Pixabay)