Nieuws

Meer ruimte voor zonneparken

Zonne-energie levert in Nederland nog maar een bescheiden bijdrage aan de productie van duurzame energie. Door zonneparken aan te leggen, zou die bijdrage groter kunnen worden, denkt de overheid. Maar waar leg je die parken aan?

Zonne-energie kan bijdragen aan een duurzame lokale energievoorziening. Steeds vaker zul je zien dat er grote zonneparken ontwikkeld worden. Duurzame energieprojecten worden zo letterlijk zichtbaar in het landschap. Maar waar doe je dat? Welke locaties zijn het meest geschikt? En hoe groot mogen die parken zijn? Met de publicatie Grondgebonden zonneparken wil de overheid meer inzicht krijgen in afwegingen voor de locatiekeuze van zonneparken.

Zonne-akker

Zonnestroom levert nog een bescheiden bijdrage aan de productie van duurzame energie in Nederland. Je ziet het vooral op daken van gebouwen. Maar in buurlanden zie je dat er vaker grote zonneparken gebouwd worden. Zonne-akkers of zonneweiden kunnen een omvang hebben van enkele tientallen hectares, soms meer dan 100 hectare groot.

De locatiekeuze is sterk afhankelijk van de afstand tot het net en de initiatiefnemer zelf. Daarnaast speelt een rol of het een landelijke of stedelijk omgeving is. De locaties in stedelijke gebieden zijn beperkter qua omvang.

Duurzame verstedelijking

De meest geschikte locaties liggen in het landelijk gebied met kenmerken van verstedelijking, zo is te lezen aan het rapport. Dat is dus aan de rand van een bebouwd gebied. In de ruimtelijke ordening wordt daarvoor wel de 'Ladder voor duurzame verstelijking gehanteerd'. Die ladder helpt bij een zorgvuldige afweging voor infrastructurele besluiten. Gemeenten kunnen een rol spelen in de initiatieven. Ze kunnen zelf initiatieven nemen, ze kunnen hun bestemmingsplannen aanpassen of beleid ontwikkelen.

Discussie

Bij burgers zijn zonneparken nog een relatief onbekend fenomeen. Net als de discussie over windmolenparken die nu plaats vindt, bestaat de kans dat over zonneparken ook discussie ontstaat. Daarom is het belangrijk te werken aan maatschappelijke acceptatie.

Het rapport laat in bijlagen zien welke plannen er zijn voor grondgebonden zonneparken.

(Bron Flickr CC licenses Foto Activ Solar)