Nieuws

Meer saldo met zonnestroom dan met voeding

'Zonnestroom kan een relatief hoog saldo opleveren vergeleken met akkerbouwgewassen' concludeert Acrres die onderzoekt hoeveel energie er op een zonneweide kan worden opgewekt.

'Het saldo is zelfs zonder SDE subsidie (zie kopje Investering, red.) hoger dan een voor een akkerbouwbedrijf in de IJsselmeerpolders hoog salderend gewas als pootaardappelen', meldt het praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen.

'Voeding' per hectare

Uit de studie van Acrres (Application Centre for Renewable Resources, Wageningen UR) blijkt dat 1 hectare efficiënt ingedeeld zonnepark een stroomopbrengst kan geven van 500 MWh per jaar. 'Dat is ongeveer het verbruik van 150 huishoudens'. In het rapport van Acrres -Wat levert een Zonneweide per ha op?- staan de gegevens over het onderzoek. Sinds 2011 worden in Lelystad verschillende typen zonnepanelen en opstellingen gemonitord en vergeleken op stroomopbrengst en rentabiliteit.

In tabellen is onder meer terug te vinden wat de stroomopbrengsten in 2012, 2013 en 2014 waren. De eerste gegevens uit de studie van Acrres, die van 2011 tot 2012, zijn terug te vinden in het rapport Zonneweide Energierijk – Resultaten 2011-2012. De gegevens tot en met 2013 zijn samengebracht in Zonneweide resultaten t/m 2013.

Investering

Voornoemde SDE-subsidie staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. In het Resource-artikel Zonneweide kan meer opleveren dan aardappelveld is hierover meer te lezen. Ook in het nieuwsbericht van Acrres zelf (Zonnestroom levert hoger saldo dan akkerbouwgewas) aandacht voor zaken als investering en terugverdientijd, met aandacht voor belastingtarieven en onderhandelingen over de terugleververgoeding bij energiemaatschappijen.


(Bron foto: Pixabay)