Nieuws

Meer samenwerking voedingsindustrie nodig voor gezonde producten

In 2014 maakten overheid en voedingsindustrie afspraken om ons voedsel gezonder te maken. Sommige branches doen het goed, maar andere hebben nog weinig bereikt zegt Ronald Visschers. Er zit nog steeds teveel suiker en zout in voeding. De industrie zou meer experts moeten inschakelen en overkoepelende organisaties kunnen initiatieven nemen.

Om Nederlanders gezonder te krijgen, moeten Voedselproducenten in Nederland hun producten minder zout, zoet en vet maken. Daarom hebben ze in 2014 met de overheid het 'Akkoord Verbetering Productsamenstelling' afgesloten met daarin met afspraken om de hoeveelheid suiker, verzadigd vet en zout in ons voedsel te verlagen. En tijdens de voedseltop in januari 2017 werd afgesproken dat Nederland over 5 tot 10 jaar wereldwijd koploper is in gezonde en duurzame voeding. Een van de doelen om die ambitie te verbeteren is het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën.

Productverbetering

Ondanks die afspraken, zit er nog steeds te veel zout en suiker in onze voeding, stelt Ronald Visschers in een artikel in Voedingsindustrie. Hij ziet dat sommige branches het goed doen, maar dat andere nog te weinig hebben bereikt. Visschers maakt deel uit van de Commissie Criteria Productverbetering die de minister adviseert hoe een nieuw, integraal, systeem voor productverbetering opgezet kan worden. Onlangs bracht die commissie advies uit. Daarnaast is hij voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie voor Productverbetering (WAC) die de afspraken uit het akkoord toetst.

Experts

Visschers vindt dat er meer moet gebeuren om in 2020 de doelstellingen te halen. Hij denkt dat overkoepelende organisaties gezamenlijk meer initiatieven zouden kunnen nemen, zoals het FNLI heeft laten zien in een pilotproject. En hij denkt dat producenten meer experts moet betrekken bij de herformulering van producten. Hij ziet dat veel producenten niet genoeg kennis hebben. Herformulering is vaak een technisch probleem waar je kennis voor nodig hebt. Grotere bedrijven kunnen beschikken over een R&D-afdeling en gepatenteerde technologieën, maar voor kleinere bedrijven is het lastig om mee te komen, aldus Visschers

Maatschappelijke aanpak

Maar om mensen gezonder te laten eten is er meer nodig dan alleen verbetering van productsamenstelling, zo is te lezen in het artikel. Visschers vindt dat er een veel bredere maatschappelijke aanpak moet komen, waarbij burgers en maatschappelijke organisaties op steeds meer aspecten betrokken worden. Uit ervaringen in het buitenland blijkt wat de belangrijkste pijlers voor productverbetering zijn: een sterke regie vanuit de overheid, goede samenwerking met de industrie en maatschappelijke organisaties, en ambitieuze maar haalbare criteria per productgroep, die bovendien tussentijds worden aangescherpt.

(Bron foto: Thinkstock)