Nieuws

Meer tomaten met verrood-licht

Voor LED-belichting is niet alleen minder energie nodig dan de gangbare SON-T belichting. Je kunt ook het lichtspectrum aanpassen. Met het onzichtbare verrood-licht kun je de opbrengst van tomaten vergroten.

Het licht dat voor de fotosynthese van planten functioneel is, het PAR-licht (PAR = Photosynthetically Active Radiation) heeft een golflengte van zo'n 400 tot 700 nanometer (nm). Verrood-licht, het onzichtbare licht met een golflengte van 700 tot 800 nm valt buiten dit PAR-spectrum. Maar uit onderzoek blijkt dat dit licht wel invloed heeft op de groei van planten. Met LED-belichting kun je - anders dan met de gangbare SON-T belichting - dit verrood-licht genereren.

Verrood-licht

Door planten verrood licht te geven, strekken ze meer, maken ze lichtergroene bladeren en gaan ze eerder bloeien. Het lijkt alsof dit licht de planten een 'noodbloei-signaal' geeft, zegt onderzoeker Anja Dieleman in een artikel in KAS Magazine. De plant reageert er op door een groter deel van de assimilaten naar de vruchten te transporteren. Het blad wordt wat onderbedeeld. Je zou daardoor de tomatenproductie kunnen beïnvloeden.

In een proef werd gekeken of je de opbrengst kunt verhogen door een deel van het PAR-licht te vervangen door verrood-licht. In een kas kreeg een referentiegewas 210 μmol/m2/s rood/blauw LED licht binnen het PAR-spectrum. Het proefgewas kreeg 15% minder PAR licht dat werd vervangen door verrood-licht.

Hogere opbrengst

Uit de proef bleek dat de opbrengst in het proefgewas, het gewas met verrood-licht in de winter wat hoger lag dan in het referentiegewas. De tomaten waren wat zwaarder en hadden een hogere BRIX-waarde, een waarde voor het suikergehalte. Maar later in het seizoen, zo rond eind april, daalde de productie in vergelijking met het referentiegewas.

De proef maakt duidelijk dat je de productie van het gewas kunt sturen met het lichtspectrum, maar dat er nog veel vragen zijn.

(Bron foto: Pixabay)