Nieuws

Meer transparantie in de voedselketen is mogelijk

De bestaande informatiestromen over voedsel in de hele keten, van producent naar consument, kunnen beter. Technisch is er al heel veel mogelijk. Maar hebben consumenten daar het geld wel voor over? En kunnen ze wel wat met die informatie?

Wanneer consumenten over meer informatie beschikken over een voedingsproduct, over herkomst of samenstelling, zou dit tot gedragsverandering kunnen leiden. Het zou hen kunnen stimuleren gezondere keuzes te maken. Maar is dat ook zo? En wat is er mogelijk?

Het zijn de vragen die de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken er toe aanzetten een verkenning uit te voeren naar transparantie in de voedselketen. Hoe kun je de bestaande informatiestromen verbeteren? Wat is daar voor nodig? Het rapport 'Een reis door de keten' is op 8 december aangeboden aan Aalt Dijkhuizen, voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel, en Martijn van Dam, staatssecretaris Economische Zaken.

Digitale informatie

Uit dat rapport blijkt dat heel veel informatie over voedsel digitaal beschikbaar is in veel systemen. Technisch is het mogelijk de informatievoorziening te verbeteren, maar daar staan wel kosten tegenover. Die kosten wegen niet zonder meer op tegen de baten. Vraag is of de consument er wel geld voor over heeft in de vorm van een hogere prijs. En in hoeverre doen ze ook wat met die productinformatie? Om dat laatste te onderzoeken is er in november een pilot gestart met varkensvlees met het Beter Leven-keurmerk. Albert Heijn en Vion gaan de consument in die pilot informeren over de herkomst varkensvlees.

QR-code

Een andere aanbeveling van de opstellers van het rapport is de wettelijk verplichte etiketinformatie digitaal te ontsluiten voor onafhankelijke kennisinstellingen zoals het Voedingscentrum. Die kunnen de consumenten gericht voorlichten om hen zo te verleiden tot gezondere keuzes. Tenslotte adviseren de onderzoekers om naast een streepjescode, nodig voor de kassa, ook een QR-code te gebruiken zodat je toegang hebt tot artikelcode, herkomst en website.

(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(1)