Nieuws

Meer variatie in verrijking, minder staartbijten?

Staartbijten is nog steeds een groot probleem in de varkenshouderij. Meer variatie in het aanbod van verrijkingsmateriaal lijkt bij te dragen aan vermindering van het probleem.

Veel oorzaken van staartbijten

Staartbijten bij biggen is een probleem waarbij meerdere factoren een rol kunnen spelen, zoals een monotone omgeving, de afwezigheid van verrijkingsmateriaal,weinig ruimte per varken, inadequate voeding, een oncomfortabel klimaat en andere stressverhogende factoren. Om het staartbijten te verminderen couperen veel varkenshouders de staarten van pasgeboren biggen. Uit onderzoek blijkt dat dit staartbijten vermindert, maar niet volledig laat verdwijnen. Bovendien wordt verwacht dat het couperen van staarten in de toekomst verboden wordt.

Afwisseling verrijkingsmateriaal is beter

Het aanbieden van verrijkingsmateriaal is verplicht. Er worden verschillende vormen van afleidingsmateriaal gebruikt. Dit is meestal een ketting, of een hangende rubber of plastic bal. In het tijdschrift Animal Welfare werd een onderzoek van Van de Perre et al. gepubliceerd over de effecten van verrijking bij vleesvarkens. De onderzoeksresultaten lieten zien dat varkens gauw wennen aan verrijkingsmateriaal. Na een tijdelijke daling neemt het staartbijten enkele dagen na de introductie van een verrijkingsmiddel weer toe. Het met een tussenpoos van enkele dagen aanbieden van steeds andere objecten droeg wel bij aan een langduriger afname van het staartbijten. Dit is natuurlijk wel arbeidsintensief. Wanneer het materiaal te aantrekkelijk is als verrijkingsmateriaal kan het zelfs averechts werken. Dit leidt tot competitie tussen de varkens en kan het staartbijten doen toenemen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)