Nieuws

Meer vezelconsumptie met nudging

Nederlands eten te weinig vezels. Daarom is het zinvol consumenten te verleiden tot het eten van meer volkorenbrood. Nudging kan helpen, bijvoorbeeld door volkorenbrood aan te bieden in grappige vormen zoals hartjes.

Vezelconsumptie is belangrijk voor een goede gezondheid. Door dagelijks 30 tot 40 gram vezels te eten, kun je het voorkomen van welvaartsaandoeningen als obesitas, diabetes of hart- en vaatziekten beperken. Maar Nederlanders eten nog te weinig vezels: gemiddeld niet meer dan 18 tot 23 gram per dag. Het eten van volkorenbrood is een goede bron voor de inname van vezels, zo is te lezen in het artikel 'Nederlanders moeten meer vezels eten'. Nederlanders eten ongeveer vier boterhammen per dag. De meest gegeten broodsoort is volkorenbrood (38%). Een snee volkorenbrood bevat ongeveer 2,3 gram vezels, een snee witbrood niet meer dan 0,8 gram. 

Nudging

Zouden meer Nederlanders volkorenbrood eten, dan verhoog je de vezelinname. Veel mensen weten wel dat het gezonder is volkorenbrood te eten, maar ze doen het niet. Kennis maakt mensen niet gemotiveerder om hun voedingsgedrag te veranderen, schrijven de auteurs van het artikel. Mogelijk dat 'nudging' wel kan werken. Met nudging geef je mensen een klein duwtje in de rug om een bepaald gedrag te bevorderen. Het begrip dat uit de gedragseconomie en psychologie komt, heeft de laatste tien jaar een enorme vlucht genomen.

Volkorenbrood

In een onderzoek werd geprobeerd op verschillende manieren consumenten dat duwtje in de rug te bieden. Bijvoorbeeld door brood in een andere aantrekkelijke vorm aan te bieden, door broodgeur te verspreiden of een authentieke ambiance te creëren. Uit het onderzoek blijkt dat sommige strategieën wel werken, maar dat het lastig is te voorspellen wat wel en niet werkt.

Hartje

Zo blijkt het aanbieden van volkorenbrood in grappige vormen zoals hartjes of handjes kinderen te verleiden. En wat ook duidelijk werd, is dat veel consumenten tijden het aankoopmoment er veel over nadenken wat ze kopen. Ze kopen uit gewoonte. Zorg je dat het volkorenbrood op de meest voor de hand liggende plek ligt, dan wordt het meer gepakt. Het creëren van een authentieke ambiance met rieten manden, graankorrels en een geruit tafelkleedje bijvoorbeeld, blijkt geen effect te hebben.

Nudging kan een goede manier zijn om consumenten te verleiden tot gezondere voedselkeuzes, maar de auteurs benadrukken dat er meer nodig is. Educatie blijft zeker zo belangrijk.

(Bron foto: Shutterstock)