Nieuws

Meer vlindervriendelijke bermen

Bermen zijn voor vlinders en andere insecten een belangrijk leefgebied. Maar bermen staan onder druk. Vlinderstichting Floron en LTO werken in een project aan beter bermbeheer.

Nadat afgelopen zomer van landbouworganisatie LTO onder haar leden de oproep deed bij gemeenten te klagen over natuurlijk bermbeheer, ontstond enige ergernis bij de Vlinderstichting. Bloeiende bermen zijn in agrarische landschappen van groot belang voor flora en fauna, vindt de stichting. Ze zijn vaak de laatste leefgebieden voor vlinders en andere insecten.

De stichting zocht contact met LTO. Pas na een publicatie door de Vlinderstichting op NatureToday ontstond er een constructief overleg tussen LTO, De Vlinderstichting en de vereniging Floron. Zo bleek dat zowel de Vlinderstichting als LTO niet gelukkig waren met het klepelbeheer van bermen, zo is te lezen in het het artikel 'Vlinderstichting op de bres voor bermen'. Het overleg was het begin van een project waarin de organisaties samenwerken aan beter bermbeheer.

Bermbeheer

In dat project worden richtlijnen voor goed beheer in de praktijk getest. Daarbij wordt ook gekeken wat de effecten van het beheer zijn op insecten en planten. Ecologisch bermbeheer met aan een aantal voorwaarden voldoen, zo is te lezen in het artikel. Zo moeten alle betrokkenen bij het beheer doordrongen zijn van het belang om meer streekeigen flora en fauna na te streven. Het maaiwerk moet gefaseerd worden uitgevoerd en het maaitijdstip moet flexibel zijn. En je moet volgen wat het effect is op op flora en fauna. Daarnaast is het belangrijk het beheer af te stemmen met andere terreineigenaren en goed te communiceren met streekbewoners.

Vlinder mee

In het artikel worden enkele andere projecten genoemd. Zo is er het project 'Mijn berm bloeit!' dat de Vlinderstichting samen met Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) sinds beging 2017 uitvoert. In dat project wordt zichtbaar gemaakt hoe het met de staat van de bermen gesteld is. Via een app 'Vlindermee' kun je goede en slechte bermen melden. En je kunt een telling van aanwezige vlinders invoeren.

Als je over enige plantenkennis beschikt, kun je voor Floron een berm in kaart brengen door de aanwezige planten te inventariseren. Zo zijn er in 2017 1000 bermen geïnventariseerd. In 2018 worden opnieuw bermen geïnventariseerd. uit het artikel in Vlinders blijkt dat er nog gegevens nodig zijn van met name bermen uit Friesland, Flevoland, Overijssel, grote delen van Gelderland, het midden en oosten van Brabant en ook Limburg. Vanaf april of mei kun je aan de slag.

(Bron foto: Jan Nijman )