Nieuws

Meer vraag naar biobased toepassingen

De vraag naar biobased toepassingen moet omhoog, kopt vakblad Agro&Chemie. In de Biobased Delta in zuidwest Nederland werken nu al zo'n 150 bedrijven en kennisinstellingen samen. Maar de biobased economie staat pas aan het begin.

In de Biobased Delta werken overheden uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samen met MKB, multinationals en kennisinstellingen aan de versnelling van een biobased economie. De ruim 100 tot 150 MKB-bedrijven, kennisinstellingen en lokale overheden leveren een belangrijke bijdrage aan de groei van de biobased economie in Nederland, maar de biobased economie staat pas aan het begin, zo is te lezen in het artikel 'Vraag naar biobased toepassingen moet omhoog'.

Programma's

Versnelling van de biobased economie gebeurt op twee manieren. Aan de ene kant richt de delta de aandacht op grootschalige programma's zoals Biorizon, Sugar Delta en Redefinery. In dat laatste programma bijvoorbeeld werken verschillende partners aan grootschalige bioraffinage in de regio. Doel is het omzetten van duurzame biomassa, zoals houtpellets, in suikers en lignine. Een cluster van bedrijven zet die suikers en lignine vervolgens om in biobrandstof, bio-energie, biochemicaliën en biomaterialen.

Mkb-bedrijven

Aan de andere kant zijn er veel kleinschalige initiatieven van mkb-bedrijven in de regio. Juist voor de stimulering van het mkb is samenwerking met kennisinstellingen belangrijk. Business developer Henk Vooijs uit Zuid Holland noemt als voorbeeld de extractenbibliotheek die online beschikbaar is. Dat is een verzameling van ruim 2.200 extracten van Nederlandse tuinbouwgewassen die geschikt zijn voor gebruik in diverse marktsegmenten waaronder de farmaceutische industrie, cosmetica en de geur-, kleur- en smaakstoffenindustrie.

Overheid

De overheid kan ook een aanjagende functie vervullen, bijvoorbeeld door vaker biobased producten te kopen. De provincie Zeeland doet dat. Die heeft het biobased inkopen verankerd als speerpunt in het inkoopbeleid. Business Developer Dennis van der Plas denkt dat het belangrijk is om met regionale overheden in gesprek te gaan om zo de lokale economie te stimuleren. Hij denkt dat het zou helpen wanneer de landelijke overheid een tijdelijk BTW-vrijstelling geeft voor biobased en recycling.

Marktvraag

Wil de biobased economie zich verder kunnen ontwikkelen, dan is het belangrijk dat er een vraag is, is ook de overtuiging van Innovatiemakelaar Maarten Goddij die in Drenthe de biobased economie wil stimuleren. In het artikel 'Meer vanuit de vraag, minder vanuit het aanbod' benadrukt hij het belang van marktvraag.

(Bron foto: Shutterstock)